Unfair angreb på ICC

Som den første organisation for oprindelige folk har ICC udformet klare principper for bæredygtig udnyttelse. Disse er udgivet i ’Arctic Policy’ som kan læses på ICC’s hjemmeside (http://www.inuit.org/polarcticpol. asp)

Torsdag d. 25. april 2002
Aqqaluk Lynge
Emnekreds: Jagt, Miljø og natur, Oprindelige folk.

Lederen på Sermitsiaq den 19.4 2002 indeholder forkerte og vildledende oplysninger om ICC’s stillingtagen i debatten om bæredygtig udvikling; Den debat ICC har engageret sig sker på baggrund af det amerikanske magasin Newsweek’s angreb mod det grønlandske folk i artiklen ’Wildlife - Killer Inuit’.

ICC skal anmode om følgende berigtigelse, bringes i næste nummer:
  1. Som den første organisation for oprindelige folk har ICC udformet klare principper for bæredygtig udnyttelse. Disse er udgivet i ’Arctic Policy’ som kan læses på ICC’s hjemmeside (www.inuit.org. asp)
  2. ICC har gennem sin 25 årige eksistens kæmpet for Inuit’s rettigheder til at udnytte de levende ressourcer, hvor det er økologisk forsvarligt. ICC er imod enhver overudnyttelse af ressourcerne. ICC støtter forsvarlig forvaltning af udnyttelsen af naturen og støtter begrænsninger i fangsten, hvor det er nødvendigt.
  3. ICC er en international paraplyorganisation med fire medlemslande, og er derfor ikke bundet af enkelte nationale organisationers synspunkter og kan således ikke gøres ansvarlig for KNAPK’s stillingtagen i bestemte spørgsmål.
  4. ICC finder det ganske påkrævet, at myndighederne assisterer fangere, der ikke længere kan brødføde deres familie og eventuelt kompensere for tab af indtjening, for at afhjælpe de sociale konsekvenser af fangererhvervets vanskeligheder.
  5. ICC er ikke blevet spurgt, ej heller udtalt sig konkret om den grønlandske fuglebekendtgørelse.
I de sidste ti dages offentlige debat i Grønland har jeg, modsat Sermitsiaq’s formodninger, stået forrest og opfordret til selvransagelse.

Men i samme forbindelse har jeg også sagt, at vi ikke vil finde os i omverdenens fordømmende kritik, når den helt åbenlyst indeholder angreb på Inuit som et folk, hvilket Newsweek’s overskrift ikke mindst antyder.

Jeg har reageret på den danske journalist Kjeld Hansen’s kampagne, som jeg ikke finder, har andet formål end at bruge grønlænderne som gidsel i miljødebatten. Som det ses på samme nummer i Sermitsiaq, er jeg hverken blevet citeret for udtalelser som antydet ej heller har avisen søgt at verificere sin historie.

Det kan således kun bygge på sporadiske oplysninger fra udtalelser i grønlandsksproget radio og TV. Det er måske forståeligt nok, at man ikke fuldt ud, kan følge med i debatten, men ikke nogen undskyldning for et unfair angreb på ICC som det fremgik af lederen i sidste uge.