Fangsttider og -kvoter for moskus og rensdyr i 2011-2012

Det har i flere år været et ønske fra Borgerrådet i Pituffik, at personer med jagtbevis på Thule Air Base har adgang til moskusokse- og rensdyrbestandene i området. KNAPP i Qaanaaq har været hørt omkring spørgsmålet og tilkendegivet, at borgerne ved Pituffik kun bør få adgang til den udsatte rensdyrbestand ved Olrik Fjord.

Torsdag d. 30. juni 2011
Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Emnekreds: Jagt.

Indholdsfortegnelse:
Rensdyr
Moskusokse
Bilag


Medlem af landsstyret Ane Hansen har besluttet, at videreføre de gældende fangstbetingelser for rensdyr og moskusokser for fangstsæsonen 2011-2012. Efter indkomne høringssvar og biologisk rådgivning er der foretaget følgende ændringer:

Der er generelt meget få ændringer sammenlignet med kvoteåret 2010-2011. Vi skal i det følgende opridse disse og bevæggrundene herfor:

Rensdyr
 1. Pituffik: Der er åbnet op for, at borgere i Pituffik kan deltage i rensdyrfangsten ved Olrik Fjord.
  Begrundelse: Det har i flere år været et ønske fra Borgerrådet i Pituffik, at personer med jagtbevis på Thule Air Base har adgang til moskusokse- og rensdyrbestandene i området. KNAPP i Qaanaaq har været hørt omkring spørgsmålet og tilkendegivet, at borgerne ved Pituffik kun bør få adgang til den udsatte rensdyrbestand ved Olrik Fjord. Denne tilkendegivelse er imødekommet.
 2. Rensdyr regionerne 1, 4-8 samt 11: Fangstperioden stopper 15. oktober, hvilket er 1 måned tidligere end sidste år.
  Begrundelse: Ifølge den biologiske rådgivning bør der i disse områder være åben kvote, men med en kortere fangstperiode.
 3. Rensdyr region 3: Denne har i lighed med region 2 fået udvidet fangsttid for erhvervsfangere til 28. februar. Jf. vedlagt kortbilag.
  Begrundelse: Sidste år stoppede fangsten 15. november, men blev efter fangerønske forlænget til 15. december. Forlængelsen dette kvoteår er i overensstemmelse med de biologiske anbefalinger.

Moskusokse
 1. Fangstperioden for moskusokse for bestandene Sisimiut og Maniitsoq er reduceret med en halv måned for sommer-efterårsfangsten.
  Begrundelse: Det har været et erhvervsfangerønske, at perioden for sommer-efterårsfangsten blev forkortet af hensyn til vinterfangsten, så dyrene kan falde til ro inden vinterjagten starter i januar måned. Dette er ikke gjort for Sigguk og Naternaq bestandene, da der kun er sommer-efterårsfangst i de 2 områder.
 2. Fangstperioden for moskusokse for Sisimiut og Maniitsoq bestandene starter 15. januar mod tidligere 1. februar.
  Begrundelse: Januar har de seneste år været friholdt for fangst af hensyn til optællinger fra Grønlands Naturinstitut, men disse bliver ikke udført 2012. Det er samtidigt et fangerønske, at vinterjagten starter tidligere. Vinterjagten er før de seneste års optællinger fra Naturinstituttet startet 15. januar.
 3. bestandene er slået sammen, men kvoterne er uændrede.
  Begrundelse: Ud fra lokal og biologisk viden er der ingen grund til, at opfatte moskusokserne i området som 2 særskilte bestande.

Bilag
Jagttid mv i de enkelte regioner 2011-12
Jagtområder rensdyr 2011-12
Jagtområder moskus 2011-12