Husk fangstindberetningen

Antallet af indberetninger om både moskus- og rensdyrfangsten er faldet betydeligt de seneste år. Jægernes oplysninger om dyrenes køn, alder, fedttykkelse og om hvor, dyrene er fanget, er vigtige og nødvendige, når forskerne skal vurdere, hvordan bestanden har det. Så Grønlands Naturinstitut anmoder indtrængende alle jægere om at sende fangstindberetninger til deres lokale kommune, når jagten er slut.

Fredag d. 29. juli 2011
Grønlands Naturinstitut
Emnekreds: Jagt.

Indholdsfortegnelse:
Fri jagt på rensdyr
Mange moskusokser ved Kangerlussuaq
Hjælp os med at skaffe data om bestandene


Grønlands Naturinstitut anbefaler i sin rådgivning for 2011 fri jagt på rensdyr i Akia-Maniitsoq- og Kangerlussuaq-bestandene samt moskusokse i Kangerlussuaq-området og anmoder indtrængende alle jægere om at indberette fangsten.


Fra tamrenområdet ved kapisillit
(an 1988)
Fri jagt på rensdyr
Den nyeste tælling og vurdering af rensdyrbestandene fra 2010 viser, at der stadig er mange rensdyr i forhold til fødegrundlaget. Samtidig viser fangststatistikken offentliggjort i Piniarneq, at der ikke er nedlagt rensdyr nok til at reducere bestandene i Kangerlussuaq-Sisimiut og Akia-Maniitsoq-områderne (jagtregionerne 2 og 3). Derfor råder Grønlands Naturinstitut forsat til åben fangst - også i områderne syd for Nuuk, hvor det allerede i 2006 lykkedes at reducere rensdyrbestanden til en størrelse, forskerne vurderer passer til mængden af føde. For at opretholde en gunstig kønsfordeling i bestandene bør over 50 % af fangsten være simler/hunner. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at fange hunner med kalve under vinterjagten.

Mange moskusokser ved Kangerlussuaq
Tællingen af moskusokser i 2010 viser, at der også er mange moskusokser i forhold til fødegrundlaget ved Kangerlussuaq. Grønlands Naturinstitut opfordrer derfor til, at den frie jagt på moskusokser ved Kangerlussuaq opretholdes det kommende år. Jægerne opfordres til at nedlægge både hanner og hunner for at bevare en naturlig kønsfordeling og genetisk mangfoldighed.

Hjælp os med at skaffe data om bestandene
Antallet af indberetninger om både moskus- og rensdyrfangsten er faldet betydeligt de seneste år. Jægernes oplysninger om dyrenes køn, alder, fedttykkelse og om hvor, dyrene er fanget, er vigtige og nødvendige, når forskerne skal vurdere, hvordan bestanden har det. Så Grønlands Naturinstitut anmoder indtrængende alle jægere om at sende fangstindberetninger til deres lokale kommune, når jagten er slut.