En færøsk fløjtetønde

Og noget tyder på, at de to folketingsmedlemmer ikke prioriterer deres arbejde i Folketinget særligt højt. Det gælder for så vidt hele den "Nordatlantiske gruppe".
Høgni Hoydal er dog (i tosomhed med Ulla Tørnæs) Folketingets helt suveræne topscorer. Han har ikke deltaget i en eneste afstemning i Folketinget indtil nu i folketingssamlingen 2008-09.

Søndag d. 18. januar 2009
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Folketinget, Journalistik, Rigsfællesskabet.

Indholdsfortegnelse:
Færøerne holdt ude af forhandlinger
§ 20-spørgsmål til statsministeren til mundtlig besvarelse
Begrundelse
KNR's overskrift og indledning
Holdt uden for forhandlingerne?
Krise mellem Færøerne og Danmark?
Uredelig sensationsjournalstik
Høgni Hoydals § 20-spørgsmål
Ønske om orientering giver ikke ret til medindflydelse
Ingen medindflydelse? - Det er noget de to færøske folketingsmedlemmer selv beslutter
Den danske stat eller Rigsenheden?


KNR’s hjemmeside kan man lørdag den 17. januar 2009 læse følgende nyhed:

(Citat:)
Færøerne holdt ude af forhandlinger
Forhandlingerne om den danske bankpakke, der skal mindske finanskrisen, har skabt en krise i forholdet mellem Færøerne og Danmark.

Færingerne måtte nemlig nøjes med en lang næse, da deres regeringschef for mere end en måned siden bad statsminister Anders Fogh Rasmussen om at blive inddraget i forhandlingerne om økonomisk støtte til bankerne. Først for to dage siden modtog lagmand Kaj Leo Johannesen fra Sambandspartiet en blank afvisning fra statsministeren.

Det har fremkaldt vrede hos folketingsmedlem Høgni Hoydal. Han kræver nu en skriftlig forklaring fra statsministeren . . .

(Citat slut)

Resten af nyheden er en let tilpasset afskrift af nedenstående § 20-spørgsmål fra folketingsmedlem Høgni Hoydal til statsministeren:

(Citat:)
§ 20-spørgsmål til statsministeren til mundtlig besvarelse
Af Høgni Hoydal (TF)

“Hvorfor har statsministeren valgt at afslå den færøske lagmands skriftlige anmodning om, at færøske myndigheder medinddrages i forhandlingerne om en statslig kreditpakke til pengeinstitutter under dansk lovgivning, og hvordan stemmer dette overens med statsministerens gentagne erklæringer om “ligeværdige parter”?

Begrundelse
Den 12. december 2008 sender den færøske lagmand et brev til statsministeren, hvori han anmoder om, at færøske myndigheder bliver rettidigt orienteret og inddraget i forhandlingerne om den såkaldte bankpakke nr.2.

Lagmanden påviser, at al lovgivning omkring bank- og finanssektoren er et dansk ansvarsområde, hvor Danmark altså har lovgivningskompetencen på Færøernes vegne.
Og lagmanden skriver således til statsministeren:

“Som Færøernes regeringschef ønsker jeg, at vores myndigheder på ligeværdig vis får rettidig orientering om alle sager af relevans for Færøerne. Med baggrund i ovenstående anmoder jeg om, at det færøske Finansministerium får mulighed for at være med i forberedelsen af den aktuelle bankpakke”.

Den 15. januar – altså mere end en måned efter – svarer statsministeren, og han afviser lagmandens anmodning. I stedet siger statsministeren, at når en løsning kan øjnes i Danmark, vil Færøerne blive orienteret og kan efterfølgende vurdere, om man vil blive del af den forhandlede løsning.

Færøerne får således ingen indflydelse på en kreditpakkes udformning og kan ikke forberede sig på, hvordan en sådan pakke, kan sættes i kraft på Færøerne og hvordan den kan tilpasses til den færøske økonomi og finanssektor, der som bekendt er en i høj grad selvstændig økonomi, og hvor finanssektoren har helt andre forudsætninger og struktur.
Eksempelvis rejser der sig med det samme det grundlæggende spørgsmål: Hvis den danske stat agter at tilføre danske pengeinstitutter kapital og måske endda aktiekapital, vil det så også betyde, at den danske stat agter at sætte kapital i færøske pengeinstitutter?

(Citat slut)

Analyse:

KNR's overskrift og indledning
Af KNR's nyhed fremgår det, at Færøerne skulle være holdt uden for forhandlingerne om "bankpakken", og at det har skabt en krise mellem Færøerne og Danmark.

De to påstande er der ikke belæg for i artiklen.

Holdt uden for forhandlingerne?
Forhandlingerne om "bankpakken" er et folketingsanliggende. Og Færøerne er som bekendt repræsenteret i Folketinget med to medlemmer.

De færøske vælgere har altså via deres folketingsmedlemmer lige så store muligheder for indflydelse på "bankpakken"s udformning som alle andre vælgere i rigsenheden.

Færøerne er således ikke holdt uden for forhandlingerne.

Krise mellem Færøerne og Danmark?
Af nyhedsteksten og Høgni Hoydals § 20-spørgsmål fremgår det kun, at Høgni Hoydal er utilfreds - og så kan man gætte på at den færøske lagmand heller ikke er tilfreds med forløbet.

Men det er ikke ensbetydende med at der er "en krise i forholdet mellem Færøerne og Danmark".

Uredelig sensationsjournalstik
Denne KNR-nyhed er endnu et eksempel på uredelig sensationsjournalstik.

Høgni Hoydals § 20-spørgsmål
Høgni Hoydals spørgsmål er usædvanlig læsning, for man kan faktisk finde forklaringen på det meningsløse i spørgsmålet, blot ved at læse spørgsmålet :-)

Ønske om orientering giver ikke ret til medindflydelse
Den færøske regeringschef ønsker, at Færøerne på ligeværdig vis får rettidig orientering om alle sager af relevans for Færøerne, og mener at det skal indebære at det færøske Finansministerium får mulighed for at være med i forberedelsen af den aktuelle bankpakke.

Det kan naturligvis ikke lade sig gøre. "Bankpakken" er et Folketingsanliggende og dermed en arbejdsopgave for de to færøske folketingsmedlemmer på vegne af vælgerne på Færøerne.

Det er da også det svar statsministeren giver.

Ingen medindflydelse? - Det er noget de to færøske folketingsmedlemmer selv beslutter
Det hedder videre i § 20-spørgsmålet at "Færøerne får således ingen indflydelse på en kreditpakkes udformning og kan ikke forberede sig på, hvordan en sådan pakke, kan sættes i kraft på Færøerne og hvordan den kan tilpasses til den færøske økonomi og finanssektor, der som bekendt er en i høj grad selvstændig økonomi, og hvor finanssektoren har helt andre forudsætninger og struktur."

Fravær ved afstemninger 2008-09
Edmund Joensen 93% Sambandsflokkurin
Høgni Hoydal 100% Tjódveldisflokkurin
Juliane Henningsen 99% Inuit Ataqatigiit
Lars-Emil Johansen 79% Siumut
Kilde: Altinget Christiansborg


Hvis Høgni Hoydal og hans færøske kollega, Edmund Joensen, har tænkt sig at boykotte deres arbejde i Folketinget, så får Færøerne kun den indflydelse på "bankpakken", som de øvrige medlemmer i Folketinget har faglig indsigt til at give Færøerne.

Og noget tyder på, at de to folketingsmedlemmer ikke prioriterer deres arbejde i Folketinget særligt højt. Det gælder for så vidt hele den "Nordatlantiske gruppe" som det fremgår af ovenstående oversigt.

Høgni Hoydal er dog (i tosomhed med Ulla Tørnæs) Folketingets helt suveræne topscorer. Han har ikke deltaget i en eneste afstemning i Folketinget indtil nu i folketingssamlingen 2008-09.

Den danske stat eller Rigsenheden?
Høgni Hoydal skriver retorisk som afslutning på sit spørgsmål:

"Hvis den danske stat agter at tilføre danske pengeinstitutter kapital og måske endda aktiekapital, vil det så også betyde, at den danske stat agter at sætte kapital i færøske pengeinstitutter?"

Her kløjes Høgni Hoydal bevidst eller uafvidende i begreberne.

Som udgangspunkt er Folketinget lovgivende myndighed - ikke for Danmark, men for hele Rigsenheden. Det er jo derfor der også er nordatlantiske medlemmer i Folketinget.

Det er i det lys statsministerens svar skal forstås:

"I stedet siger statsministeren, at når en løsning kan øjnes i Danmark, vil Færøerne blive orienteret og kan efterfølgende vurdere, om man vil blive del af den forhandlede løsning."

Det betyder, at når Folketinget (på vegne af hele Rigsenheden) har besluttet sig for "bankpakken", så får det færøske landstyre mulighed for at vurdere, om man vil være en del af den forhandlede løsning.

Men altså først, når Folketinget - inklusive de to færøske folketingsmedlemmer - har taget en beslutning.