Aktuelle politiske emner bør uddybes i KNR

Vi fra Inuit Ataqatigiit har en følelse af, at KNR har svært ved at leve op til sin placering som landets vigtigste nyhedsmedie, idet behandlingen af aktuelle politiske emner bliver behandlet meget lemfældigt – som om KNR er gået i dvale.

Torsdag d. 7. oktober 2010
Isak Hammond, Medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Folkeoplysning, Journalistik, Pressens vilkår.

Det er en uomtvistelig nødvendighed, at man som politiker også har et godt samarbejde med medierne. I vores arbejde for befolkningen, er det vigtigt, at emner der vedgår befolkningen også bliver drøftet i medierne. Derfor er det et must, at medierne samt politikerne har et godt samarbejde, da de sammen kan orientere befolkningen omkring deres liv og vilkår.

Vi fra Inuit Ataqatigiit finder det afgørende vigtigt, at vi kan orientere befolkningen omkring de sager der er aktuelle, fordi disse vedrører hele befolkningen og som derfor har interesse i, at vi heletiden er på banen og orienterer om baggrunden for beslutningerne osv. Derfor har vi interesse i et godt samarbejde med medierne.

Herefter bliver vi nødsaget til at komme med et suk, idet mange aktuelle beslutninger ikke bliver uddybet via medierne og at befolkningen hermed går glib af aktuelle nyheder. Fra Inuit Ataqatigiits side føler vi ofte, at mange aktuelle nyheder bliver bragt meget overfladisk i medierne.

KNR der er et medie, som alle i befolkningen hører eller ser gennem radio og tv, bør efter vores mening komme med deres medieplan for perioden 2010 og 2014. Dette opfordrer vi til, idet KNR har et slogan der lyder: Vi underbygger nyheder, er troværdige og er der hvor aktuelle ting sker.

Vi er vidende om, at der endnu ikke er indgået en medieaftale mellem KNR og landsstyret og at den man henholder sig til er udløbet i 2009. Derfor mener vi, at KNR, der årligt får et landskassetilskud på 62 mio. kr., bør tage sig sammen og komme med et oplæg til en ny medieaftale. Dette vil være i pagt med KNR’s egne intentioner.

Vi fra Inuit Ataqatigiit har en følelse af, at KNR har svært ved at leve op til sin placering som landets vigtigste nyhedsmedie, idet behandlingen af aktuelle politiske emner bliver behandlet meget lemfældigt – som om KNR er gået i dvale.

Når man konkret undersøger udsendelsesfladen hos KNR, er der meget lidt mulighed for at diskutere aktuelle politiske emner i radioen, og at f.eks. ”Nunarput Ullumi” (Dagens nyheder i Grønland) er ensidigt tilrettelagt.

KNR TV er helt udeblevet med at sende aktuelle politiske emner, idet der faktisk ikke bliver sendt sådanne aktuelle journalistisk bearbejdede udsendelser. Dette trods at Landstinget løbende drøfter aktuelle emner, hvor landsstyrekoalitionen sammen med oppositionen kunne bidrage med oplysninger via spørgedebatter.

Kilde: Inuit Ataqatigiit