Fakta om midler til forundersøgelse af containerhavn i Nuuk

Finn Karlsen og Aleqa Hammond oplyser i øvrigt, at deres afvisning af ansøgningen blandt andet bunder i, at de ubrugte midler, man ville hente pengene fra, stammede fra anlægsprojekter fra bygder og yderdistrikter, og dette fandt Siumut uacceptabelt.

Mandag d. 11. juli 2011
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Journalistik, Politik.

Siumuts medlemmer i Finansudvalget udtalte sig til KNR´s netavis lørdag den 9. juli 2011 følgende:

”Finn Karlsen og Aleqa Hammond oplyser i øvrigt, at deres afvisning af ansøgningen blandt andet bunder i, at de ubrugte midler, man ville hente pengene fra, stammede fra anlægsprojekter fra bygder og yderdistrikter, og dette fandt Siumut uacceptabelt.”

Dette er ikke korrekt; landsstyret har i ansøgningen om budgetneutral rokering af midler til forundersøgelser af ny containerhavn i Nuuk foreslået, at pengene kunne hentes fra afsluttede projekter, hvor der har været et mindreforbrug i forhold til det budgetterede. Der er tale om følgende projekter, hvor der har været et mindreforbrug og det er: forundersøgelser for havneanlæg, renovering af kajanlæg i Narsarsuaq, Lufthavn Ilulissat samt Nukissiorfiit – anlægsudlån (renovering af vandværk, Aasiaat).

Der er altså ikke tale om anlægsprojekter fra bygder og yderdistrikter som det blev udstillet i pressen.

- Jeg vil sætte stor pris på saglig og rigtig oplysning uanset, hvilken holdning der er til en konkret sag, siger Jens B. Frederiksen.