Vi er ikke tvunget til at være politikere

Jeg mener ikke at det ikke er på sin plads, at man skal begrunde omstrukturering af møderne i Landstinget med at man har børn. Vi skal jo huske på, at der også er mange familier, hvor forældrene er nødt til at arbejde om aftenen eller om natten, så hvad er grunden til, at politikerne skal behandles anderledes?

Onsdag d. 6. februar 2013
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Journalistik, Landstinget, Politik.

Det er yderst beklageligt, at journalisterne efter deres egne meninger redigerer deres interviews, således at vi, overfor lytterne eller seerne, kommer til at fremkomme med meninger vi ikke har.

Det at jeg i radioavisen skulle have sagt, at jeg var enig med Julianne Henningsens udtalelser om, at man skal ændre mødernes struktur i Landstinget, så de passer mere til medlemmer med børn, skulle ikke forstås som det blev udsendt, hvis ikke journalisten havde klippet mine begrundelser væk.

Mine argumenter for ønsket om at forlænge Landstingets møder, som jeg i øvrigt selv har præsenteret over for Siumuts gruppe i Landstinget, er ikke begrundet i medlemmer med børn, men begrundet i, at medlemmerne skal give sig mere tid til hvervet og, at medlemmerne skal have mere tid til at sætte sig ind i det materiale, der præsenteres dem.

Sådan som møderne er struktureret i dag, så er der 2 samlinger om året, og det er svært at nå at sætte sig ind i alle de dokumenter, der bliver omdelt inden for den afgivne tidsperiode.

Hvis møderne kunne strækkes til at foregå i hele året, kunne vi sikkert varetage hvervet bedre og have den fornødne tid til at sætte os ind i alle de papirer, der præsenteres os. Sådan som møderne er arrangeret til 2 møder om året, så man sige, at vi ”forsvinder” politisk, i mange måneder om året, fordi vi kommer til at prioritere vores privatliv eller arbejde.

Ja, det er hårdt for familien, at man skal være væk fra sit barn i så lange perioder på grund af møder. Men jeg mener ikke at det ikke er på sin plads, at man skal begrunde omstrukturering af møderne i Landstinget med at man har børn. Vi skal jo huske på, at der også er mange familier, hvor forældrene er nødt til at arbejde om aftenen eller om natten, så hvad er grunden til, at politikerne skal behandles anderledes?

Når vi beslutter os for at stille op til politisk arbejde, så har vi gjort vore forestillinger om hvilke konsekvenser dette måtte have for vores familieliv, derfor har vi selv valgt at have sådan et liv. Vi er jo ikke blevet tvunget ind i det politiske liv.