Dementi

Det er en yderst ubehagelig overraskelse at få overbragt sådanne påstande i en trykt avis uden at man selv er blevet forholdt sagen og dermed fået mulighed for at selv kommentere sagen.

Torsdag d. 30. maj 2013
Tina Davidsen, partisekretær for Siumut
Emnekreds: Journalistik.

Sermitsiaq bringer ved sin avisudgivelse nr. 22 af 31. maj 2013 en artikel med overskriften ”Svaret blæser i vinden” hvori der blandt andet står, at Siumuts partisekretær og andre siumutter under valgkampen skulle have ringet rundt til IA’s kandidater og stillet spørgsmålstegn ved deres politiske tilhørsforhold, for derefter at forslå partiskifte til Siumut.

Som Siumuts partisekretær og på vegne af medarbejderne i Siumuts partikontor, skal jeg på det kraftigste tage afstand til disse påstande. Det har overhovedet intet på sig. Hverken jeg eller mine medarbejdere har ringet rundt til nogen IA-kandidater eller for den sags skyld kandidater for andre partier. Det giver heller ikke nogen form for logik, at man skulle prøve at lokke kandidater fra andre partier til et partiskift, når man 3 uger før og midt under en valgkamp ikke har mulighed for at tilbagekalde sit kandidatur, jf. Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting.

Derimod er det en yderst ubehagelig overraskelse at få overbragt sådanne påstande i en trykt avis uden at man selv er blevet forholdt sagen og dermed fået mulighed for at selv kommentere sagen. Jeg har efter at have læst artiklen henvendt mig til IA’s partikontor. Her er udmeldingen, at de ikke selv har hørt eller kender til sådanne rygter.

At journalisten, der skrev denne artikel ikke har gjort sig mere umage med at høre begge parter inden trykningen er utilstedeligt.

Vi vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på at vores dør til partikontoret altid har åbent overfor henvendelser.