Saglig og upartisk oplysning til borgerne

Vi er også overraskede over, at landsstyreformanden på hendes første officielle besøg i Danmark ifølge de fremsendte pressebilleder ledsages af én repræsentant fra Selvstyret, den eksterne og midlertidigt ansatte pressekoordinator og en partikonsulent fra partiet Siumut.

Onsdag d. 22. maj 2013
Inuit Ataqatigiits landstingsgruppe
Emnekreds: Journalistik, Kammerateri, Politik.

Inuit Ataqatigiit undrer sig meget over landsstyrets informationsstrategi. Det er Inuit Ataqatigiits grundlæggende holdning, at borgerne skal være trygge ved, at den offentlige administration servicerer alle borgere ens, uanset deres partifarve. Og vi må forvente, at landsstyret repræsenterer os alle – de er vores alles regering.

Selvom Inuit Ataqatigiit er glade for at der endelig kommer en klar udmelding på situationen omkring den nye pressekoordinatorstilling i Selvstyret, mener vi at hele forløbet omkring pressekoordinatorstillingen har været kritisabelt.

For det første forstår vi ikke hvorfor opgaven med at servicere pressen ikke kan løftes af den stab, der allerede er ansat i Selvstyret. Der findes jo allerede en personalegruppe der har til opgave at servicere pressen og sikre at den politiske kurs bliver formidlet til befolkningen. Så når der ansættes en privat person til at gøre præcist det samme, mener vi at der er tale om en unødvendig ekstraudgift i en tid, hvor der ellers er behov for tilbageholdenhed med det offentliges udgifter.

Vi finder det også ærgerligt at man ikke har fundet det nødvendigt at sende opgaven i udbud, da der sikkert sidder andre med erfaring inden for kommunikation, som gerne ville have haft mulighed for at få så spændende en opgave.

Vi er også overraskede over, at landsstyreformanden på hendes første officielle besøg i Danmark ifølge de fremsendte pressebilleder ledsages af én repræsentant fra Selvstyret, den eksterne og midlertidigt ansatte pressekoordinator og en partikonsulent fra partiet Siumut. Vi synes det sender et problematisk signal om hvordan landsstyret prioriterer den rådgivning de får. Vi vil gerne minde om, at landstyreformanden og landsstyret skal repræsentere hele landet og alle borgerne, og ikke kun et enkelt parti og dette partis vælgere.

Denne bekymring bliver forstærket når vi i KNR kan høre, at landsstyremedlem for Finanser afholder borgermøder i Sydgrønland, der er arrangeret af Siumut. Det er især bemærkelsesværdigt fordi formålet med borgermødet er at give ”generel information” om politikken på anlægsområdet til alle interesserede borgere. Der er intet mærkeligt i, at et fremtrædende medlem af et parti gerne vil mødes med de lokale partistøtter, men det bliver et problem når det bliver blandet sammen med generel oplysning til borgerne fra landsstyret.

I dag har Grønland ry for at være et stabilt politisk land med en upartisk administration. Det er blandt andet dette ry der har gjort os attraktive for råstofbranchen selvom vi er et meget dyrt land at investere i. Hvis vores ry på nogen måde plettes, vil vi stå i store vanskeligheder. Der er brug for at vi alle bidrager til at opretholde landets gode ry. Det betyder, at politikerne skal bruge tiden på at udstikke den politiske kurs og ikke på at blande sig i driften af hverken selskaber eller departementer. Og de ansatte skal bruge tiden på faglige opgaver og på drift og ikke på politik. Og vi må som politikere sikre, at ingen får grund til at tro, at denne magtbalance er ved at tippe, til fordel på partipolitiske interesser, et politisk embedsværk eller driftsorienterede politikere.