§37: Aktindsigt

Reglerne om aktindsigt er helt klare: Den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt skal hurtigst muligt tage stilling til anmodningen. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget, skal den der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden hertil.

Tirsdag d. 11. juni 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner, Pressens vilkår.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Har landsstyret brudt offentlighedslovens regler om aktindsigt i behandlingen af en anmodning fra AG om oplysninger vedr. Julie Rademachers ansættelsesforhold?
  2. Hvad vil landsstyret i givet fald gøre for at sikre at anmodninger fra pressen om aktindsigt fremover behandles hurtigt og korrekt?

Begrundelse:
I AG kunne man 5. juni læse, at AG efter 3 uger og en skriftlig rykker ikke engang har modtaget bekræftelse på modtagelsen af en aktindsigtsbegæring i Julie Rademachers ansættelsesforhold.

Reglerne om aktindsigt er helt klare: Den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt skal hurtigst muligt tage stilling til anmodningen. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget, skal den der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden hertil, samt om hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det er bekymrende, hvis Formanden for landsstyrets eget departement ikke overholder loven.

Det gør det ikke mindre bekymrende at der her er tale om en aktindsigtsanmodning, der kommer fra pressen. Den demokratiske model vi har her i landet bygger blandt andet på, at pressen skal have adgang til at ”kigge myndighederne i kortene”, og kontrollere at alt går rigtigt til. Hvis en myndighed bevidst forsøger at forhale udleveringen af oplysninger til pressen i håb om, at en historie landsstyret ikke bryder sig om bliver uaktuel – ja så er der tale om en form for magtmisbrug som ikke hører hjemme i et demokrati. Der er tale om, at offentlighedsloven – en af vort demokratis hjørnesten – saboteres og tilsidesættes.

Jeg siger udtrykkeligt ”hvis”. For vi ved jo ikke om dette er tilfældet i den foreliggende sag.

I koalitionsaftalen kan man læse, at landsstyret i den grønlandske ånd, virker med udgangspunkt i åbenhed. Også af den grund vil jeg gerne tro, at landsstyret overholder offentlighedslovens regler om aktindsigt. Men AG skriver altså, at der i den konkrete sag er gået 3 uger uden et svar. Det må være i alles interesse – også landsstyrets – at få afklaret, om dette er korrekt, og hvad landsstyret i givet fald vil gøre for at undgå gentagelser