Sendt i byen af mor

Vi venter stadig på, at Aleqa Hammnod træder offentligt frem og med åben pande svarer på de efterhånden mange spørgsmål fra en gruppe af velforberedte journalister.

Fredag d. 26. juli 2013
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Journalistik, Kammerateri, Politik.

I stedet for selv at træde frem og forklare sig i det, der efterhånden ligner en række politisk og demokratisk stærkt belastende sager, så har Aleqa Hammond sendt sin håndplukkede departementschef, Svend Hardenberg, i byen som offentlig udråber. En umulig opgave han da heller ikke magter at løse.

Som han selv formulerer det, så vil ”De enkelte landsstyremedlemmer (vil) naturligt afholde sig fra at udtale sig om forhold af administrativ art, ligesom vi i departementerne vil afholde os fra at udtale os om politiske forhold”.

Netop den regel tilsidesætter han, når han overskrider grænsen til det politiske ved at hævde, at der kun er tale om personalesager.

Det er ikke kun en personalesag, når der kan rejses begrundet mistanke om, at direktøren for Økonomidirektoratet er smidt ud af sin stilling på grund af gammelt nag i sag, hvor hans politiske chef blev fyret fra KNI. Alene en fratrædelsesgodtgørelse, der kommer til at koste et par millioner skatteborgerkroner, gør sagen til andet og mere end en personalesag. Sagen er politisk og skal løftes ud til åben drøftelse i det offentlige rum.

Det samme gælder sagen om den øverste juridisk ansvarlige chef, der efter det foreliggende blev hældt ud med få minutters varsel, fordi han insisterede på at loven om offentlighed i forvaltningen skulle overholdes.

Enten kan Svend Hardenberg ikke forstå, at en sag på samme tid kan være en personalesag og en sag, der skal holdes frem og endevendes i offentlighedens klare dagslys, eller han kan godt kan forstå det, men danser blot efter Aleqa Hammonds dirigentstok ude fra sidekulissen. Han blotlægger dermed, at han enten ikke evner den nødvendige indsigt eller ikke besidder den fornødne rygrad og retskaffenhed til at bestride posten som øverste embedsmand i Selvstyret.

Vi venter stadig på, at Aleqa Hammnod træder offentligt frem og med åben pande svarer på de efterhånden mange spørgsmål fra en gruppe af velforberedte journalister.

Læs også
Vi er alle ansvarlige, også i Selvstyret