Krav om oprydning af de belastende sager

Vi kræver, at de seneste tids uroligheder bliver ordnet på ansvarlig vis og at der bliver placeret ansvar for de fejl der er sket, kun ved at sikre dette, kan vi fortsætte vores politiske arbejde og arbejde for at realisere vores koalitionsaftale.

Tirsdag d. 24. september 2013
Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Emnekreds: Kammerateri, Politik, Siumut.

Åbent brev til Siumut samt Partii Inuit med krav om oprydning af de belastende sager der skader Grønlands Selvstyres anseelse.

Vi skal fra Atassut indledningsvist understrege at vi fuldt ud støtter og vil deltage i arbejdet for at realisere koalitionsaftalen "Et samlet land - et samlet folk 2013-2017".

Men når det er sagt, skal vi erklære at vi i Atassut ikke er trygge ved den situation vi i dag befinder os i, idet hændelser, der ikke har noget at gøre med vores arbejde og som er forstyrrende for vores politiske målsætninger, bliver ved med at dominere, og det skaber utryghed hos os i Atassut.

Derfor skal vi klart kræve at vi sammen hurtigst muligt sætter os sammen og drage hensyn til koalitionens egentlige arbejde kan igangsættes, således at der kommer orden på tingene, baseret på troværdighed og ikke mindst betryggende vis.

De belastende hændelser viser med tydelighed at Grønlands Selvstyres troværdighed er blevet skadet, især med henvisning til de meget belastende sager omkring ansættelser og afskedigelser.

Såfremt vi hurtigst muligt ikke kan finde fodfæste der er klar og utvetydig, vil vores politiske arbejde for befolkningen ikke være helt og vores flotte målsætninger vil ikke blive realiseret optimalt.

Derfor skal vi som det mindste kræve at der bliver etableret en fuldstændig klar og utvetydig arbejdsgang, der fuldt ud respekterer Selvstyres ansættelsesudvalg, når det handler om ansættelse af personer på topembedsmandsniveau, da det vil sikre at ansættelser sker uden politisk indblanding.

Ligeledes skal vi kræve at de seneste tids uroligheder bliver ordnet på ansvarlig vis og at der bliver placeret ansvar for de fejl der er sket, kun ved at sikre dette, kan vi fortsætte vores politiske arbejde og arbejde for at realisere vores koalitionsaftale.

Vi fra Atassut nærer stolt ønske om at Siumut, Partii Inuit og vi fra Atassut finder løsninger på de problemer der er opstået, og vi skal understrege at vi fuldt ud stoler på formanden for landsstyret for at hun vil lede os ud af den belastende situation vi står i, i dag, dette vil sikre os arbejdsro til at varetage det vi af befolkningen er ansat til.