Emne: Kommunerne


Fælles samfundsopgaver skal ske efter retssamfundets principper – også i Sermersooq

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain
Onsdag d. 6. april 2022

Borgmesteren må nu til at vise sine lederevner, hun må tage mod til sig og forklare sine fejl, ligesom hun jo gjorde da hun ganske behændigt sprang over den lange coronavaccinations kø. Eller ligesom da hun trådte frem og undskyldte for, at hun havde lånt 20 millioner kroner ud til Iserit A/S og brugt sin borgmestertitel til, at underskrive udenom Økonomiudvalget. Vil hun nu endnu engang blot tørre sine egne fejl af på embedsmændene? Vil hun nu igen til at anmelde de ansatte til politiet

Næsten hver 4. lærer har stress symptomer

Birthe Møller Therkildsen, Formand for Imaq
Tirsdag d. 17. november 2020

Det er bekymrende, at så mange af vores medlemmer er belastet af deres arbejde – det skal vi have gjort noget ved, og jeg opfordrer arbejdsgiverne til at påtage sig deres del af ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø og nedsætte stress på arbejdspladsen”, siger IMAK’s formand Birthe Møller Therkildsen

Atassuts forslag til forårssamlingen: der er behov for at revurdere kommunalreformen

Aqqalu C Jerimiassen, medlem af Landstinget for Atassut
Atassut
Fredag d. 15. maj 2020

Kun Nuuk udvikles, der er kun fokus på Ilulissat, Qaqortoq prioriteres for meget, hvorfor kun Sisimiut? Vi bliver ikke hørt i Uummannaq, der bliver ikke gjort noget for os i Østgrønland, vi er kun tilskuere, befolkningen i de yderdistrikter mindskes! Vi fra Ilulissat er trætte af at blive sat til side, udviklingen i Nuuk forværrer atter udviklingen på kysten

Hvor er Formanden for Naalakkersuisuts fremtidsvisioner

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 4. januar 2019

Formanden for Naalakkersuisut har i sin nytårstale nævnt at 2019 igen skal være et børnenes år. Netop en god start på livet lægger grunden til et godt barne- og voksenliv og jeg efterlyser en bedre måde at håndtere den udfordring det er for hele samfundet, at mange af vores unge forældre skal adskilles eller rejse langt væk fra familien for at føde. Det er ikke første gang vi oplever, at man udråber et år til at være et børnenes år. Men denne gang må der afsættes midler til formålet og et godt samarbejde med kommunerne bør vægtes højt og opstartes

Demokraatit Sermersooq Vest ønsker alle et godt nytår 2019

Anna Wangenheim, medlem af Landstinget for Demokraterne
Demokraterne
Fredag d. 4. januar 2019

I mange år har Kommuneqarfik Sermersooq brystet sig med prestigeprojekter, lige fra Siorarsiorfiit-projektet til det nylige lufthavnsprojekt. Men der er langt flere udfordringer, som skinner tydeligere igennem i dagligdagens dagligdagen, hvis man spørger demokraternes regionsformand i Sermersooq Vest: I alt for mange år er der på politisk niveau forvaltet og prioriteret prestigeprojekter på bekostning af hverdagens udfordringer. Vi bliver nødt til at kigge på virkeligheden, hvor udfordringerne er massive, både indenfor dagsinstitutionsområdet, ældre- og omsorgsfaget generelt, samt udfordringerne i at følge med i det hårdt pressede sundhedsvæsen, hvor befolkningstilvæksten også udfordrer kapaciteten

Straks-hjælp til ofre for seksuelt misbrug

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Torsdag d. 23. marts 2017

Ofre for seksuelt misbrug skal have hjælp. Med det samme. Det er et af vores allerstørste problemer i landet. Hver 3. pige og hver 5. dreng i landet har været ude for uønsket seksuel kontakt, og rigtigt mange voksne lever i dag med senfølger efter seksuelle overgreb

Ingen er banket på plads

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Lørdag d. 11. februar 2017

Desværre sker det en gang imellem, at medierne bliver for ivrige, og derfor publicerer historier som ganske enkelt ikke har hold i virkeligheden. Det er ærgerligt, men den slags kan ske.

Er borgmestrene fra Siumut vrede på hovedstaden Nuuk?

Mille Søvndahl Pedersen, På vegne af IA-gruppen
Mandag d. 22. februar 2016

De økonomiske anbefalinger er klare og tydelige: Vi skal reducere omfanget af den offentlige administration, gennem effektivisering og rationalisering. En flytning af arbejdspladser fra en by til en anden, har den modsatte virkning.
Tilknyttede tekster:

Borgere i Tasiilaq vil ud af Sermersooq Kommune

Uju Petersen, kommunalbestyrelsesmedlem i Sermersooq Kommune for inuit Ataqatigiit
Fredag d. 24. oktober 2014

Det ærgrer mig, at borgerne i Tasiilaq er gået igang med en underskriftindsamling for udmelding fra Kommuneqarfik Sermersooq, men omvendt kan jeg også godt forstå disse.

Østgrønland har det godt i Sermersooq

Demokraterne
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 23. oktober 2014

Ret jeres vrede mod det rigtige sted. Fyringerne i Tasiilaq hænger ikke sammen med kommunesammenlægningen men med udligningsreformen. Og udligningsreformen må I meget gerne protestere imod. Den er nemlig ganske uretfærdig

Nuuk giver allerede rigtig meget

Mike K Andersen, formand for Demokraterne Region Sermersooq Vest
Torsdag d. 28. august 2014

En anden ting er de mange former for krydssubsidiering, der betyder, at borgerne i Nuuk betaler en uforholdsmæssig høj pris for eksempelvis vand, varme, el, teleudgifter med mere.

En redegørelse er ønskelig

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 11. august 2014

Hvad er landsstyrets holdning i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?

Derfor er det ønskeligt,Spørgsmål om en udligning af tilskud til kommunerne vil være retfærdigt og ligeligt fremover, som hidtil

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 11. august 2014

Hvad er landsstyrets holdning, i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?

Der skal fortsat udlignes, men på ordentlige vilkår

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 1. august 2014

Der skal findes en balance som sikrer en varig løsning, med demokratiske forhandlinger på et oplyst grundlag og med fokus på reel udligning for øget lighed i samfundet.

Ny model for kommunal udligning

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Tirsdag d. 24. april 2012

Den kommunale udligningsordning skulle gerne sikre en øget lighed mellem de rige og de fattige kommuner i vort land således, at borgerne kan forvente nogenlunde det samme offentlige serviceniveau uanset hvor i landet man vælger at bosætte sig. Derfor er udligningsordningen en demokratisk-politisk foranstaltning og ikke en økonomisk-administrativ foranstaltning.

Landsstyrets lovforslag om retten til at afskedige folkevalgte vil svække demokratiet

Siumuts landstingsgruppe
Tirsdag d. 17. april 2012

Siumut mener, at en kommunalvalgt politiker har ret til at beholde sit mandat, så længe denne er bosat i samme kommune. En Kommunalvalgt politiker bør ikke straffes, blot fordi denne skifter by i samme kommune.

Én valgkreds er det mest demokratiske

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 16. marts 2012

Denne debat er ikke ny. Den har været oppe mange gange gennem mange år. På Landsrådets forårsmøde i 1970 fremsatte en af vort lands store og fremsynede mænd, Jørgen C.F. Olsen, et forslag om at gøre Grønland til en valgkreds. Hans forslag blev dengang forkastet, men argumentationen i forelæggelsestalen er nok stadig værd at bemærke sig.

Landsstyrets politiske mål, den offentlige sektors rolle og forholdet til kommunerne

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. marts 2012

De forandringer, vi oplever i vores økonomi, i samfundsstrukturen og i den politiske ledelse, tåler sammenligning med de forandringer samfundet undergik i 1950’erne og 60’erne. Vi er i en meget udfordrende fase, som naturligt nok afstedkommer stærke reaktioner. Men tvivl vil blive afløst af afklaring og nølen med beslutsomhed. Vi vil selv, vi vil forsørge os selv, vi vil have mere lige vilkår og skal vi nå disse fælles mål, er det lige præcis os der er her i dag, der skal angive hvilken vej, vi skal gå og vi skal samarbejde.

Borgmester Jess Svanes nytårstale 2011-2012

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Søndag d. 1. januar 2012

Det er vigtigt at der er sammenhænge. Det er vigtigt at vi alle forstår, hvilke muligheder vi har som enkelt personer og som samlet kommune. Qaasuitsup Kommunia har de engagerede borgere og dygtige medarbejdere der skal til for at skabe udviklingen. Fremtiden kommer ikke af sig selv, men skabes i fællesskab.

Redegørelse om regional udviklingsstrategi

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 31. marts 2011

Det betyder i sagens natur ikke, at alle bidragsydere og interessenter er 100 % enige i alt i denne redegørelse. Redegørelsen er derfor heller ikke en laveste fællesnævner for, hvad deltagerne i processen omkring den regionale udviklingsstrategi har af ønsker til den fremtidige udvikling. Den er et forsøg på at gøre status på arbejdet med den regionale udviklingsstrategi på nationalt og kommunalt niveau og udstikke nogle vigtige pejlemærker, for det arbejde, der ligger foran os.
Tilknyttede tekster:

Qeqqata Kommunia - Borgmesterens nytårstale 2011

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 6. januar 2011

Fiskerne mærkede 2010 på forskellige områder. Selvom, der efter fiskernes tilsagn findes mange torsk og krabber var der flere begrænsninger af indhandlingen samt indhandlingsstop. Disse begrænsninger har været til stor sene for fiskernes videre drift.

Sermersooq Kommune - nytårstale 2011

Asii Chemnitz Narup
Onsdag d. 5. januar 2011

I mange uger fulgte vi med stolthed og spænding Julie All Stars vej til en sikker sejr. Det føltes som om, det ikke blot var de dygtige sangere, der vandt, men hele det Grønlandske folk.

Borgmesterens nytårstale 2011

Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Onsdag d. 5. januar 2011

Som alle ved er vores nye kommune ramt af økonomiske problemer, der både skyldes den generelle økonomiske afmatning der har ramt verden, men der har også været problemer med fiskeriet, desuden er det politikerne der sætter hindringer i at udvikle råstofaktiviteterne.

Nytårstale 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 1. januar 2011

Vi oplever tilstande som vi ikke har set i mange år. I år har man f.eks. kunnet fiske hele året rundt, hvilket i sig selv er en stor forandring. Klimaforandringerne byder heldigvis også på nye og gode muligheder i det sydlige Grønland, muligheder som man allerede er i fuld gang med at drage nytte af. Vi nærer store forhåbninger til udviklingen af dyrehold og landbrug, både mht. forsyningen af det øvrige Grønland samt eksport til udlandet.

Qaasuitsup Kommunias budget for 2011 er på plads

Qaasuitsup Kommunia
Onsdag d. 8. december 2010

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2011. Skatten stiger en procent og besparelser vil kunne mærkes i alle kommunens byer og bygder. Samtidig iværksættes en række nye initiativer.
Tilknyttede tekster:

Vort samfund er vigtigere end et par årlige rejser sydpå

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 7. december 2010

Det forbavser mig, at det faglige indhold sjældent bliver drøftet. Groft sagt er det som om, at hotellet og shopping-mulighederne er det vigtigste parameter for om en rejse er interessant eller ej.

Qeqqata Kommunia fastholder skatteprocenten trods økonomisk krise

Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 2. december 2010

Den økonomiske krise har nemlig også ramt Qeqqata Kommunia, hvor Selvstyret, Staten og det private erhvervsliv har lukket eller er ved at lukke arbejdspladser.

Ingen styring men massevis af dårlige undskyldninger

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Onsdag d. 1. december 2010

Demokraterne i Qaasuitsup Kommunia har flere gange gjort den samlede kommunalbestyrelse opmærksom på, at der er en alvorlig mangel på økonomistyring i kommunen. Det betyder, at der gang på gang dukker ubehagelige overraskelser op, der tvinger kommunen ud i akutte tiltag for at rette op på den katastrofale økonomi.

Aftale om bloktilskud til kommunerne i 2011

Departementet for Finanser
Tirsdag d. 9. november 2010

I finanslovsforslaget for 2011 har landsstyret foreslået, at det kommunale bloktilskud nedsættes med 8 mio. kr. fra 2011. Kommunerne finder nedsættelsen af bloktilskuddet uhensigtsmæssig.
Tilknyttede tekster:

Historisk aftale imellem Selvstyret og kommunerne

Departementet for Sociale Anliggender
Torsdag d. 4. november 2010

For personer med vidtgående handicap visiteret til Danmark er der indgået en særlig driftsaftale, der sikrer den fremtidige arbejdsdeling imellem kommunerne, Selvstyret og Grønlands repræsentationen. For den del af handicapforsorgen, der omhandler handicapinstitutionerne overgår hele det økonomiske ansvar til kommunerne, hvorimod driften indtil videre forbliver i Selvstyret.

Selvstyret bremser byggeri

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Onsdag d. 27. oktober 2010

Gennem hele 2010 er der fra de erhvervsdrivende i Qaasuitsup Kommunia, blevet spurgt til udlicitering af arbejdsopgaver i kommunen, og desværre har kommunen løbende måttet melde tilbage at den mangler svar fra Selvstyret på mange af de opgaver der er planlagt til 2010.

Landsstyremedlem for Boliger svarer borgmesteren

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 27. oktober 2010

Jeg er meget forundret over borgmester Jess Svane’s udtalelse, fordi faktum i denne sag er, at det er Qaasuitsup Kommunia, der har nedprioriteret og skrinlagt sine anlægsprojekter

Kommunerne er på vej mod økonomisk afgrund

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Onsdag d. 15. september 2010

For indeværende års finanslov kan det konstateres, at næsten alle midler til bygge- og anlæg er hensat til brug i Nuuk. Det kan endvidere læses i den kommende finanslov og overslagsårene fremover, at stort set alle midler til bygge- og anlæg vil blive anvendt til opgaver i Nuuk.

Landsstyret har ikke kompetence til at styre de enkelte kommuners økonomi

Departementet for Indenrigsanliggender Natur og Miljø
Onsdag d. 15. september 2010

I grundlovens § 82 er det fastslået, at kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Lovgivningen om styringen af kommunernes økonomi og om landsstyrets og tilsynsrådets kompetence findes i Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse.

Jeg er flov

Lone Bagger, Kommunalbestyrelsesmedlem for Demokraterne i Qaasuitsup kommunia
Mandag d. 13. september 2010

Nu blev enden på den groteske cirkus forestilling, at koalitionspartierne , Siumut og Inuit Ataqatigiit besluttede, at mødet skulle udsættes indtil det passer borgmesteren at passe sit arbejde. Jeg føler mig til grin og hvad der er endnu værre; jeg føler, at der bliver gjort grin med befolkningen i Qaasuitsup Kommunia.

Hul i Sermersooq kommunes kistebund?

Laurits Bloch
Onsdag d. 4. august 2010

Og skulle nogen borgere stadig føle sig lidt utrygge over, hvordan vort nærdemokrati evner at forvalte vores allesammens fællesøkonomi kan vi jo til yderligere beroligelse sætte vor lid til vor kritiske landsdækkende presse, der jo nok straks vil kaste sig over en sådan offentlig skandale, som en kuldsejling af en så stor økonomi, som der her er tale om, ville være.

Regnskabsberetning, Qaasuitsup Kommunia, 2009

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Qaasuitsup Kommunia
Mandag d. 19. juli 2010

Klimapåvirkningerne har nu medført, at der kan fiskes en større del af året. Især har det været tilfældet for Upernavik og Uummannaq. Den nemmere tilgang til fisken, har dog også medført at kvoterne er blevet fisket hurtigere end forventet, så fiskeriet har måtte stoppes i perioder.
Tilknyttede tekster:

Uhørt indblanding i det politiske arbejde

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Mandag d. 14. juni 2010

Forslaget anses også som værende en del af landsstyrekoalitionens planer om at ”tvinge” borgerne i bygder og yderdistrikter til de større byer. Det fremgår ikke direkte af høringsmaterialet, men såfremt forslaget vedtages, vil det formentlig styrke affolkningen af de ramte områder

Stærke kommuner - for borgernes skyld

Enok Sandgreen, Formand for Kanukoka - kommunernes landsforening
Onsdag d. 26. maj 2010

Udsættelsen af overtagelsen af ansvarsområdet er beklagelig, men nødvendig. De departementer, der skal overdrage områderne, skal være bedre til at være med i forberedelserne, og derfor er vi i landsforeningens bestyrelse tilfredse med Landstingets tilkendegivelse af, at der i god tid før overdragelse af opgaveområder skal forhandles om de økonomiske vilkår for kommunerne.

Redegørelse om kommunerne

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 18. maj 2010

Demokraterne ville foretrække, at alle fire borgmestre fik plads i styregruppen på bekostning af formanden for KANUKOKA. Det skyldes, at vi er af den opfattelse, at tiden er løbet fra KANUKOKA.
Tilknyttede tekster:

Fremskridt i Sydgrønland er et fælles ansvar

Maliina Abelsen
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 8. maj 2010

Det må siges at være en ansvarsforflygtigelse fra borgmesters side. Pressemeddelelsen giver indtryk af en borgmester, der hverken har medansvar eller kompetence til at gøre en forskel i Sydgrønland. Det skal slås fast, at alle Sydgrønlands udfordringer ikke kom til efter det siddende landsstyre kom til magten. Hvilken interesse skulle landsstyret have i, at udsulte Sydgrønland for alt fremskridt? Nej, det er ikke i nogens interesse.

Jeps – Demokrati og Demokraterne er godt for landet ;-)

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. maj 2010

Hvis kommunerne er enig med Siumuts Jenseeraq Poulsen i, at det er i orden, at der i 2008 blev brugt 1.575.847 kroner på honorarer til bestyrelsesmedlemmer, rejser, bestyrelsesmøder med mere og at der i 2010 er budgetteret med 2.116.000 til de samme formål, så er det deres eget ansvar. Jeg synes bare, at det er spild af penge

Kommunalt beredskab ved skibsulykker

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 14. april 2010

Vil det være både teknisk og økonomisk relevant såfremt de kommende nye bygdeskibe til Selvstyrets eget rederi, Royal Arctic Bygdeservice A/S, designes således, at disse skibe også kunne bidrage aktivt til det grønlandske katastrofeberedskab under en skibsulykke hvor svær bunkersolie strømmer ud i den sårbare arktiske natur?

Hvad betyder de sorte skyer over sydgrønlandsk økonomi?

Lisbeth Søvndahl Pedersen, kommunalbestyrelsesmedlem
Onsdag d. 14. april 2010

Sammenlægningen af de 3 kommunerne er sket for længe siden. Vi ved at sammenlægningen har betydet, at man blot har lagt de 3 kommuners økonomier i én kasse og beholdt samtlige medarbejdere herunder topcheferne der skal rådgive om den mest effektive kommune. Formålet med sammenlægningen er ellers at der skal være god og effektiv servicering af borgerne og at man sparer penge ved at effektivisere administrationen. Hvor langt er man kommet med det?

KANUKOKA – stadig overflødig

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 23. februar 2010

Hvis Steen Lynge havde læst min kronik, ville han have vidst, at jeg anerkender, at det er fuldt ud op til kommunerne selv at træffe beslutning om en lukning og at jeg reelt set ikke har noget at skulle have sagt. Hvordan det kan stride mod folkestyrets grundprincipper går over min fatteevne?

KANUKOKA – en overflødig organisation

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 19. februar 2010

Vort samfund står altså nu i en situation, hvor de fire storkommuner er en realitet. Men vi står samtidig i en situation, hvor et af de omkostningstunge levn fra tiden med mange små kommuner stadig består i stort set uændret form. Her tænker jeg naturligvis på kommunernes landsforening – KANUKOKA.

KANUKOKA trænger til reorganisering

Sermersooq kommune
Torsdag d. 11. februar 2010

Samfundsudviklingen med kommunalreformen og overtagelse af flere opgaver fra Selvstyret gør det naturligt at revurdere rammerne for og karakteren af det fælleskommunale samarbejde og servicering, som KANUKOKA i dag udgør, mener både Inuit Ataqatgiit og Siumut.

Nej til ren landsskat

Sermersooq kommune
Onsdag d. 10. februar 2010

Det er udenlandsk arbejdskraft, som beskæftiges indenfor bestemte områder og som ikke har været skattepligtig til en Grønlandsk kommune i seks forudgående måneder, der her er tale om. Arbejdskraften er afgrænset til beskæftigelse indenfor anlægsopgaver udenfor de eksisterende byer og bygder og med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer samt ved eksport af is og vand.

Svane svømmer fra ansvaret

Lone Bagger, Kommunalbestyrelsesmedlem for Demokraterne i Qaasuitsup kommunia
Mandag d. 11. januar 2010

Ingen er efterhånden i tvivl om, at økonomien i Qaasuitsup kommunia er elendig for nu at sige det som det er. Det helt store spørgsmål er nu at få klarlagt, hvor galt det står til. Denne opgave er sværere end som så, da en uafhængig revision har vist, at bogføringen i mindst fire af kommunens byer har været yderst mangelfuld.

Tyveri af et logo eller ”Grønland i en nøddeskal

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 13. august 2009

Jeg er blevet beskyldt for at stjæle - derfor denne beretning om varden fra www.atagu.gl