Nej til ren landsskat

Det er udenlandsk arbejdskraft, som beskæftiges indenfor bestemte områder og som ikke har været skattepligtig til en Grønlandsk kommune i seks forudgående måneder, der her er tale om. Arbejdskraften er afgrænset til beskæftigelse indenfor anlægsopgaver udenfor de eksisterende byer og bygder og med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer samt ved eksport af is og vand.

Onsdag d. 10. februar 2010
Sermersooq kommune
Emnekreds: Kommunerne, Økonomi.

Kommunalbestyrelsen siger nej til ren landsskat for bestemte grupper af udenlandsk arbejdskraft. Indførsel af ren landsskat for bestemt udenlandsk arbejdskraft vil være et stort indgreb i den kommunale forvaltningsret. Derfor siger Kommuneqarfik Sermersooq nej til forslag til landstingslov om indførsel af bruttoindkomstskat på 30 procent, som tilfalder landskassen.

Så klart er kommunalbestyrelsens udmelding i dag tirsdag den 9. februar ved et ekstraordinært møde, hvor et af punkterne drejede sig om KANUKOKA’s anbefaling til et høringssvar til forslaget om bruttoindkomstskat for udenlandsk arbejdskraft, som beskæftiges indenfor bestemte områder.

Indførelsen af bruttoindkomstskat vil nemlig betyde en forringelse i grundlaget for udskrivning af kommunal indkomstskat, fordi der ikke sker en tilsvarende ændring i opgavefordelingen i den offentlige sektor. Det betyder, at kommunerne fortsat vil tilbyde gode serviceydelser for borgerne, skal forestå byggemodning samt sikre en god fysisk infrastruktur i form af udbygning og vedligehold af havne, veje, kloakker m.v. Derudover medfører kommunalreformen, at en række omkostningstunge opgaver overføres til kommunerne.

Disse arbejdstagere vil i hele ansættelsesperioden udelukkende skulle betale indkomstskat til Landskassen.

Kommunalbestyrelsen finder det uholdbart, at indførelsen af bruttoskat vil medføre et skatteprovenu, der kun tilfalder Landsskatten. Derfor ønsker kommunalbestyrelsen, at kommunerne fortsat får ret til personbeskatning. KANUKOKA anbefaler, at kommunerne fortsat bevarer den kommunale og fælleskommunale skatteudskrivning på al skattepligtig indkomst, herunder skattepligtig indkomst hos udenlandsk arbejdskraft.

En enig kommunalbestyrelse anbefaler, at der tages initiativ til, at de fire kommuner indgår i en dialog med henblik på at skrive en samlet anbefaling til KANUKOKA’s høringssvar.