KANUKOKA trænger til reorganisering

Samfundsudviklingen med kommunalreformen og overtagelse af flere opgaver fra Selvstyret gør det naturligt at revurdere rammerne for og karakteren af det fælleskommunale samarbejde og servicering, som KANUKOKA i dag udgør, mener både Inuit Ataqatgiit og Siumut.

Torsdag d. 11. februar 2010
Sermersooq kommune
Emnekreds: Kommunerne.

Kommunernes organisation følger ikke med tiden og trænger til at blive revurderet. Både Inuit Ataqatigiits og Siumuts kommunalbestyrelsesmedlemmer ønsker, at KANUKOKA’s fremtidige organisering skal drøftes på delegeretmøde den 19.-20. maj.

Samfundsudviklingen med kommunalreformen og overtagelse af flere opgaver fra Selvstyret gør det naturligt at revurdere rammerne for og karakteren af det fælleskommunale samarbejde og servicering, som KANUKOKA i dag udgør, mener både Inuit Ataqatgiit og Siumut. De præsenterede i går tirsdag på det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde deres forslag til dagsordenen på KANUKOKAs forestående delegeretmøde.

Begge partier efterlyser en mere tidssvarende organisation, der kan bakke op om kommunernes opgaver. Organisationen ønskes revurderet omkring den politiske og administrative organisering, og KANUKOKA skal have mere fokus på fremdrift og udvikling for kommunerne frem for at fremstå som en selvstændig organisation.

De to partier fremsatte hver især deres forslag til revurdering af organisationen, og kommunalbestyrelsen anbefalede, at de forslag med samme budskab skal sammenskrives til én og fremsættes under delegeretmødet