Kommunalt beredskab ved skibsulykker

Vil det være både teknisk og økonomisk relevant såfremt de kommende nye bygdeskibe til Selvstyrets eget rederi, Royal Arctic Bygdeservice A/S, designes således, at disse skibe også kunne bidrage aktivt til det grønlandske katastrofeberedskab under en skibsulykke hvor svær bunkersolie strømmer ud i den sårbare arktiske natur?

Onsdag d. 14. april 2010
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Forurening, Kommunerne, Miljø og natur.

Ifølge ”Beredskabsplan for Grønlands Kommando til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer i farvandet ud for Grønland” fra primo 2007 – har Grønlands Selvstyre, samt de respektive kommuner, ansvaret for forureningsbekæmpelse fra basislinierne og 3 sm. ud samt i området fra kysten og til basislinierne. Det åbne hav omfatter i denne forbindelse primært grønlandske og tilstødende farvande.

Så langt så godt – måske !
Thi hvis den grønlandske lovgivning på området ændres således, at det lokale kommunale brandvæsen også skal medvirke i beredskabet til fx bekæmpelse af olieforurening forårsaget af store krydstogtskibe og store malmskibe der løber på is eller klippeskær INDENFOR det kommunale ansvarsområde , så skal der vel også investeres i både uddannelse og det fornødne materiel ?

Her kunne man måske lade sig inspirere af den canadiske kystvagt jvf. artiklen Canadiske bygder forberedes på oliespild www.knr.gl den 12.04.2010

Men grejet skal jo også sejles ud, og olien skal samles op og sejles væk osv. osv.

Vil det være både teknisk og økonomisk relevant såfremt de kommende nye bygdeskibe til Selvstyrets eget rederi, Royal Arctic Bygdeservice A/S, designes således, at disse skibe også kunne bidrage aktivt til det grønlandske katastrofeberedskab under en skibsulykke hvor svær bunkersolie strømmer ud i den sårbare arktiske natur?