Ingen styring men massevis af dårlige undskyldninger

Demokraterne i Qaasuitsup Kommunia har flere gange gjort den samlede kommunalbestyrelse opmærksom på, at der er en alvorlig mangel på økonomistyring i kommunen. Det betyder, at der gang på gang dukker ubehagelige overraskelser op, der tvinger kommunen ud i akutte tiltag for at rette op på den katastrofale økonomi.

Onsdag d. 1. december 2010
Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Emnekreds: Kommunerne, Politik, Økonomi.

Borgmesteren i Qaasuitsup Kommunia er fuld af gode idéer, når der skal findes på dårlige undskyldninger for de økonomiske problemer.

Demokraterne i Qaasuitsup Kommunia har flere gange gjort den samlede kommunalbestyrelse opmærksom på, at der er en alvorlig mangel på økonomistyring i kommunen. Det betyder, at der gang på gang dukker ubehagelige overraskelser op, der tvinger kommunen ud i akutte tiltag for at rette op på den katastrofale økonomi.

Det værste er næsten, at hvis kommunalbestyrelsesmedlemmerne havde læst lektien, så ville de i den endelige revisionsrapport for 2009 have læst, at der er behov for en fast og vedholdende økonomistyring. Disse advarsler har den ansvarlige borgmester desværre nægtet at lytte til med det resultat, at ekstraudgifter i millionklassen nu tynger kommunens økonomi i en sådan grad, at hele læsset er ved at vælte.

For regnskabsåret 2009 siger revisionen, at udgifterne under driftsområdet gav et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 16,3 mio. kr. og et merforbrug i forhold til budget inklusiv tillægsbevillinger på 53,2 mio. kr.
Borgmesteren har valgt sin vanlige strategi. Han beskylder landsstyret og uforudsete udgifter for at være roden til alt ondt. Det er han i sin gode ret til at mene, men det stemmer bare ikke overens med fakta. Fakta er nemlig, at det som Jess Svane kalder for uforudsete udgifter fremgik af den endelige revisionsrapport for 2009. Udgifterne bør derfor ikke komme som en overraskelse for borgmesteren, men er ene og alene en uhyggelig dårlig undskyldning, der skal fjerne fokus fra den manglende økonomistyring fra hans side.

På den baggrund har Demokraterne ved flere lejligheder været nødt til at opfordre borgmesteren og hans daværende koalition til at tage ansvar og træde i karakter. Vi har påpeget, at det rent faktisk er det som et flertal af borgerne i Qaasuitsup Kommunia har valgt dem til. Det nytter ganske enkelt ikke noget at optræde som ofre, når det ikke et retvisende. En sådan optræden er både ynkelig og pinlig. Derfor glæder det Demokraterne, at Inuit Ataqatigiit er trådt i karakter, og har forladt koalitionen med baggrund i, at det er nødvendigt at føre en ansvarlig økonomisk politik.

Demokraterne er vidende om, at en strategiplan for kommunen er under udarbejdelse. Vi håber, at denne plan som minimum vil sikre, at kommunen får en ordentlig økonomistyring, der vil skabe overblik over de ubehagelige beslutninger, der nødvendigvis må træffes. Vi håber, at planen bliver så konkret, at det bliver tydeligt, hvor i samfundet vi som politikere skal prioritere de sparsomme midler. Og vi håber, at planen bliver et startskud til, at vi som kommunalpolitikere i Qaasuitsup Kommunia begynder at stå ved vores beslutninger, at vi begynder at tage ansvar og at vi stopper med konstant at finde på dårlige undskyldninger for den situation, vi befinder os i.