Qeqqata Kommunia fastholder skatteprocenten trods økonomisk krise

Den økonomiske krise har nemlig også ramt Qeqqata Kommunia, hvor Selvstyret, Staten og det private erhvervsliv har lukket eller er ved at lukke arbejdspladser.

Torsdag d. 2. december 2010
Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Kommunerne, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Færre arbejdspladser
Færre indtægter
5% besparelser


Fastholdelse af skatteprocent, højt anlægsbudget og lave daginstitutionstakster.

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde tirsdag d. 23. november 2010, at den kommunale skatteprocent fastholdes på 25% for 2011.

Samtidig blev det besluttet at fastholde et højt anlægsbudget og billige daginstitutionstakster, der har kendetegnet kommunalbestyrelsens fokus i sin funktionstid.

Til gengæld var det nødvendigt med 10% takststigning på andre takstområder i kommunen, især på miljø- og forsyningsområdet.

Færre arbejdspladser
Den økonomiske krise har nemlig også ramt Qeqqata Kommunia, hvor Selvstyret, Staten og det private erhvervsliv har lukket eller er ved at lukke arbejdspladser. Således lukkede olivinminen i Fiskefjorden ved Atammik med udgangen af 2009, vandkraftværket ved Sisimiut blev færdigt i starten af 2010, efterskolen i Kangerlussuaq lukkede i sommeren 2010, anstalten i Kangerlussuaq lukker ved udgangen af 2010 og Royal Greenlands fabrik i forbindelse med en opgradering i starten af 2011 må nedjustere antallet af ansatte.

Færre indtægter
De færre arbejdspladser giver naturligt nok færre skatteindtægter. Og da Selvstyret samtidigt skærer uretmæssigt ned på bloktilskuddet, så falder indtægterne betydeligt i Qeqqata Kommunia i 2011 og overslagsårene. Det nuværende budget har et underskud på 41 mio. kr. og hænger kun sammen, fordi kommunen har en kassebeholdning at tære på.

5% besparelser
Men den positive kassebeholdning ser en ende i løbet af 2011, så derfor er alle udvalg blevet bedt om at finde forslag til 5% besparelser på driften inden årets udgang. Disse forslag forventes gennemgået administrativt i januar og endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i februar. Det er kommunalbestyrelsens forventning, at disse besparelser så vidt mulig undgår at ramme befolkningen.