Derfor er det ønskeligt,Spørgsmål om en udligning af tilskud til kommunerne vil være retfærdigt og ligeligt fremover, som hidtil

Hvad er landsstyrets holdning, i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?

Mandag d. 11. august 2014
Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Kommunerne, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Politik.

I henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsordenen for Landstinget, fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Kan landsstyret oplyse om, hvilke udligningsordninger samt -principper man bruger til at fordele tilskud til de enkelte storkommuner, før og efter kommunesammenlægningen?
  2. Hvad er landsstyrets holdning, i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?
  3. Jeg ønsker, ligeledes at spørge landsstyret om, de har planer om at fremkomme med en redegørelse omkring udligning, af tilskud kommunerne til efterårssamlingen? Fordi en redegørelse er ønskelig.

Begrundelse
Mediernes dækning af beløbenes størrelse i udligningsreformen, af tilskud til kommunerne, har skabt tvivl i de seneste måneder. Derfor er det ønskeligt, at landsstyret kommer med en forklaring, om udligning af tilskud til kommunerne, vil være retfærdigt og ligeligt fremover, som hidtil, eller om hvilke specifikke ændringer der er i tilskuddene eller i udligningen, efter kommunesammenlægningen. Derfor er en redegørelse ønskelig.