Fælles samfundsopgaver skal ske efter retssamfundets principper – også i Sermersooq

Borgmesteren må nu til at vise sine lederevner, hun må tage mod til sig og forklare sine fejl, ligesom hun jo gjorde da hun ganske behændigt sprang over den lange coronavaccinations kø. Eller ligesom da hun trådte frem og undskyldte for, at hun havde lånt 20 millioner kroner ud til Iserit A/S og brugt sin borgmestertitel til, at underskrive udenom Økonomiudvalget. Vil hun nu endnu engang blot tørre sine egne fejl af på embedsmændene? Vil hun nu igen til at anmelde de ansatte til politiet

Onsdag d. 6. april 2022

Emnekreds: Kommunerne, Plattenslageri.

Det er ved at være et års tid siden jeg blev kommunalbestyrelsesmedlem, og det er første gang jeg træder ind i kommunalbestyrelsespolitik. Et blik tilbage viser en ganske barsk tid. Jeg må indrømme, at det faktisk er bekymrende

Nu er det allerede ved at være sket flere gange, at der er sket embedsmandsmisbrug. Det skader i allerhøjeste grad vort arbejde.

I Sermitsiaq.AG der udkom for nyligt kan man læse, at en topembedsmand havde ladet det offentlige betale, da pågældende skulle ned og opereres i øjnene og derfor havde fået betalt 22.000 kr. fra det offentliges pengekasse. Det kan man kun kalde forskelsbehandling i ordets egentlige betydning. Kan såvel offentligt ansatte som borgere bare dukke op, og få et strakstilbud om operation. Nej, det er da helt ude i skoven. Nu begynder det så at lugte langt væk af, at der er noget der slet ikke fungerer i kommunens administration, for det ligner ikke længere en engangsforseelse.

Vi der er i opposition til de der har magten i kommunalbestyrelsen, vi bliver udråbt som de sorte får der bare laver ballade for balladens skyld. Nu hvor vi med egne øjne kan konstatere, at der også er sket andre ting og påpeger dette, skal vi så igen udråbes som klassens sorte får og igen skældes ud? Vi mener, at den topansvarlige for miseren i administrationen må til at svare på, hvorfor de efter sigende reklamerer med, at de er ved at rydde op? Hvis ansvar er det? Den der står til at skulle stå frem og afgive en forklaring, er den højst ansvarlige i administrationen, nemlig Borgmesteren.

Vores krav om, at vi skal følge loven i den daglige drift bliver kastet tilbage på os, så det pludselig ser ud som om det er os, der bare vil lave ballade og er problemet. Men alt det, der nu vælter ud af skabene viser med al tydelighed hvem det vitterligt er, der skader vort arbejde i kommunalbestyrelsen. Siden vi blev valgt ind i kommunalbestyrelsen, føles det snart som om vi kun er sat til at rydde op. Den mest ansvarlige skal kende sit ansvarsområde. Kan det virkelig passe, at hun ikke har sat sig ordentligt ind i sit allernærmeste ansvarsområde og slet ikke følger med i hvad der sker, eller sidder hun bare og lader alt passere som om intet er hændt?

Vi vil på det kraftigste kritisere disse forhold som på ingen måde kan accepteres. Desuden er de ting der allerede er sket siden vi kom ind i kommunalbestyrelsen ganske uacceptable.

I forbindelse med lejeboligsagen, hvor man helt bevidst har begået lovbrud, nægter man også at tage stilling hertil og undgår at uddybe eller forklare det passerede og tage et ansvar, for det nægter man også ganske pure. Borgmesteren må nu til at vise sine lederevner, hun må tage mod til sig og forklare sine fejl, ligesom hun jo gjorde da hun ganske behændigt sprang over den lange coronavaccinations kø. Eller ligesom da hun trådte frem og undskyldte for, at hun havde lånt 20 millioner kroner ud til Iserit A/S og brugt sin borgmestertitel til, at underskrive udenom Økonomiudvalget. Vil hun nu endnu engang blot tørre sine egne fejl af på embedsmændene? Vil hun nu igen til at anmelde de ansatte til politiet?

Ledelsen er ved at være alt for rodet, vi er stået frem for at arbejde for borgerne, men vi bruger i stedet masser af vore kræfter i Kommuneqarfik Sermersooq på sager der havner i Kommunernes Tilsynsråd, hvilket ene og alene skyldes den ganske forfærdeligt ringe ledelse af kommunen.

Vi kan kun sige det som det vitterligt er: Nu må det være nok.