Socio-økonomiske virkninger af råstofudvinding

Rapport fra Udvalget om socioøkonomiske virkninger af olie- og gasudvinding samt mineralindustri.

Tirsdag d. 28. oktober 1997
Hjemmestyret
Emnekreds: Erhverv, Kultur og samfund, Politik, Råstoffer, Økonomi.

En indledende kortlægning
og forslag til videre arbejdeIndholdsfortegnelse

 • Sammenfatning
 • Indledning
  • Kommissorium
  • Udvalgets sammensætning
 • Teknisk-økonomiske forhold
  • Lokalisering
  • Investeringer
  • Levetid
  • Beskæftigelse
  • Omsætning og driftsudgifter
  • Indtægter til det offentlige
  • Afledte virkninger
  • Virkninger på aktivitetsniveauet indenfor råstofområdet
 • Socio-økonomiske forhold
  • Samfunds- og lokaløkonomiske virkninger
  • Beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesmæssige forhold
  • Afledte virkninger for andre erhverv
  • Regional udvikling, infrastruktur, boliger og institutioner
  • Kulturelle og sociale forhold
  • Politiske og samfundsmæssige forhold
  • Centrale problemstillinger
 • Forslag til videre arbejde
  • Forskning og undersøgelser
  • Nye procedurer
  • Informationsaktiviteter
  • Organiseringen af det videre arbejde
 • Bilag A: Teknisk-økonomiske beskrivelser af udvalgte råstofprojekter
  • Zinkraffinaderi i Nuuk
  • Olieproduktion fra Fylla
  • Gasproduktion fra Fylla
  • Zinkmine i Citronen Fjord
  • Guldmine ved Nalunaq i nærheden af Nanortalik
 • Bilag B: Oversigt over tidligere undersøgelser af socio-økonomiske virkninger af olie- og mineralindustri i Grønland
 • Bilag C
  • Sociale virkninger af 4 mulige råstofprojekter i Grønland
   • Oversigt
   • DE FIRE PROJEKTER OG DERES HOVEDTRÆK
    • 1. Zinkmine ved Citronen Fjord i Pearyland
    • 2. Guldmine ved Nalunaq i nærheden af Nanortalik
    • 3 a og b. Olie- og gasproduktion fra Fylla feltet udfor Nuuk
    • 4. Zinkraffinaderi i Nuuk
   • KOMMENTARER OM PROJEKTERNES VIRKNINGER
    • Zinkminen i Citronen Fjord
    • Guldmine i Nalunaq i nærheden af Nanortalik
    • Olie- og gasproduktion fra Fylla og zinkraffinaderiet, Nuuk
   • Uddannelse af kvalificeret arbejdskraft
   • Tilvejebringelse af flytbare kvalitets boliger
   • Uddannelse af grønlandske ledere
   • Problemer for sundheds- og social-væsenet
   • Nødvendig samfunds-forskning
  • Integrering af minedrift og anden ressourceudnyttelse i det grønlandske samfund
   • Indledning.
   • Konkurrence om land- og havområder.
   • Oprindelige folks rettigheder.
   • Beskæftigelse.
   • Minedrift og samfund.
   • Anbefalinger.
  • Råstofudvinding og debatten om Grønlands løsrivelse
   • 1. Tre politiske paradigmer for Grønlands forhold til Danmark
   • 2. Integrationens sociologi
   • 3. Kultursammenstødet
    • 1950-1970
    • 1971-1978
    • 1979-1997
   • 4. Råstofferne og diskussionen om løsrivelse
   • 5. Fire politiske scenarier
    • Scenario nr. 1: Grønland løsriver sig på baggrund af råstoffund, der sikrer landets økonomiske fremtid.
    • Scenario nr. 2: Grønland løsriver sig på baggrund af forventninger om store fremtidige råstofindtægter.
    • Scenario nr. 3: Råstoffund fører til løsrivelsesparadigmets dominans i grønlandsk politik, men Grønland forbliver i rigsfællesskabet.
    • Scenario nr. 4: Råstoffund fører til, at løsrivelsesparadigmet får en fremtrædende, men ikke dominerende rolle i grønlandsk politik.
   • 6. Afsluttende bemærkninger
   • Litteratur
  • Om minedriftssamfund
   • Om vandkraftsbisser
   • På grænsen til naturalieøkonomi
   • Minearbejdere som arbejdsmigranter
   • Minearbejde som livsform
   • Eventuelle virkninger på den grønlandske kultur, herunder sprog
   • Om ressource, der vokser et sted, og bliver mangelvare andetsteds
   • Sammenfatning
   • Referencer
  • De samfundsøkonomiske virkninger af en forøget råstofudnyttelse i Grønland
   • Igangværende efterforskning efter råstoffer.
   • Råstofloven
   • Produktionskæder i forbindelse med råstofudvinding i Grønland.
   • Kan Grønland pådrage sig Hollandske sygdomme?
   • En erhvervsudviklingfond etableret på grundlag af indkomster fra råstofudvinding?
   • Der er behov for yderligere forskning.
   • Referencer
 • Bilag D: Oplæg om erfaringer fra Canada (på engelsk)
  • Introductory Notes
  • The History of Mining in the Canadian Arctic
  • The Role of Mining in the Economy of the Northwest Territories
   • Exploration
   • Operating Mines
  • The Role of Mining in the Future Economy of Nunavut
  • Issue: Environmental Protection
   • Recommendation # 35
  • Issue: Employment and Human Resource Development
  • Issue: Other Socio-Economic Benefits
  • Issue: Socio-Economic Impacts
  • Conclusions and Suggestions