Råstofudvinding - Bilag C

Bilag C består af 5 papirer. Kort beskrivelse af de 5 bidragydere.

Tirsdag d. 28. oktober 1997
Hjemmestyret
Emnekreds: Erhverv, Kultur og samfund, Politik, Råstoffer, Økonomi.

Torben Agersnap er professor emeritus. Han har været professor ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København. Han har gennem mange år beskæftiget sig med samfundsudvikling i Grønland, og har skrevet en række artikler og redigeret bøger om Grønland.

Jens Dahl er lektor ved Institut for Eskimologi, Københavns Universitet, hvor han arbejdet med forskning og undervisning om samfundsudvikling i Grønland. Han har skrevet en række artikler og flere bøger om udviklingen i Grønland. Han har bl.a. beskæftiget sig med de samfundsmæssige virkninger af minen i Maarmorilik.

Finn Breinholdt Larsen har tidligere været ansat ved Ilisimatusarfik og ved Center for Nordatlanti ske Studier ved Århus Universitet. Er nu ansat i Århus Amtskommune. Han har bla. været involveret i en række forskningsprojekter i relation til olieefterforskning i Grønland, og han har skrevet række artikler om grønlandske forhold.

Robert Petersen er professor emeritus. Han har været professor ved Ilisimatusarfik og ved Institut for Eskimologi, København Universitet. Han har gennem en lang årrække beskæftiget sig med mange forskellige dimensioner af samfundsudviklingen i Grønland, og har skrevet en lang række artikler mv. Har tidligere skrevet en artikelsamling om perspektiver i forbindelse med minedrift i Grønland.

Gorm Winther er lektor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Ålborg Universitet. Han har gennem en årrække beskæftiget sig med den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling i Grønland, og han har publiceret en række bøger og artikler om disse forhold.
Forrige afsnit:
Bilag B: Oversigt over tidligere undersøgelser mv.
Indholdsoversigt Næste afsnit:
Bilag C-1: Sociale virkninger af fire mulige projekter