En talerstol, hvorfra man taler på grønlandsk

I disse år råber vi højt om, at vi skal udvikle et identitetsmæssigt og åndeligt stærkt samfund, og vort sprog er det vigtigste redskab i denne sag.

Fredag d. 14. januar 2000
Olga Poulsen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog.

Forslag til ændring af § 53 i Kapitel 12 i Forretningsorden for Grønlands Landsting.

Jeg foreslår herved på vegne af Inuit Ataqatigiit, at § 53 i Kapitel 12 i Forretnings-orden for Grønlands Landsting ændres, således den får følgende ordlyd:
Landstingets forhandlinger foregår på grønlandsk, men skal tillige kunne følges på dansk. Talerstolen i Landstingssalen er en talerstol, hvorfra man taler på grønlandsk.
Min begrundelse for mit forslag er, at det er yderst vigtigt for det grønlandske samfund, at vi til stadighed viser vores identitet klart. Landstinget er samfundets "ansigt", hvorfor vi altid skal kunne vise det stærkt over for samfundet. Vi må hele tiden vide, at vort sprog er det vigtigste her i landet, og at det er vigtigste redskab til at vise vores grønlandske identitet.

I disse år råber vi højt om, at vi skal udvikle et identitetsmæssigt og åndeligt stærkt samfund, og vort sprog er det vigtigste redskab i denne sag, hvorfor det er meget ønskeligt, at forslaget får opbakning.