Om ikke at udsætte mindretal for forskelsbehandling

Netop for tiden hører vi og tager afstand fra enkelte lande, der udsætter deres mindretal for forskelsbehandling. Vi skulle nødigt komme i selskab med denne gruppe lande, som vi kritiserer.

Mandag d. 14. februar 2000
Landstingets formandskab
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog.

Landstingsmedlem Olga Poulsen har fremsat forslag om, at § 53 i Landstingets Forretningsorden ændres, således at det udelukkende er det grønlandske sprog, der må anvendes fra Landstingets talerstol.

Landstingets formandskab skal gøre opmærksom på, at allerede på Landstingets efterårssamling 1999, hvor Landstinget vedtog en ny forretningsorden, blev spørgsmålet om, hvilke sprog, der må anvendes fra Landstingets talerstol, indgående drøftet. Konklusionen på denne drøftelse blev, at både grønlandsk og dansk kan anvendes fra Landstingets talerstol.

Netop for tiden hører vi og tager afstand fra enkelte lande, der udsætter deres mindretal for forskelsbehandling. Vi skulle nødigt komme i selskab med denne gruppe lande, som vi kritiserer.

Et land vurderes som bekendt også ud fra, hvorledes det behandler sine mindretal.

Endvidere fremgår det af Selvstyrekomminissionens komissiorum, at kommissionen kan fremkomme med forslag til ændring af hjemmestyreloven. Landstingets formandskab finder på denne baggrund, at Landstinget i hvert fald bør afvente kommissionens betænkning.

Et enigt formandskab kan derfor ikke støtte landstingsmedlem Olga Poulsens forslag om ændring af Landstingets Forretningsorden.

Landstingets formandskab finder ikke, at der er behov for udvalgsbehandling af landstingsmedlem Olga Poulsens forslag og skal derfor indstille, at Landstinget straks efter forhandlingens afslutning stemmer om forslaget.