»Pusher Square« - det forbudte torv

Med den narkotikalovgivning, vi har, og med samfundets holdning til hashkriminaliteten i øvrigt må vi naturligvis fordømme denne brug af pladsen

Torsdag d. 18. maj 2000
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Kultur og samfund, Love og konventioner, Sociale spørgsmål.

DE HANDLENDE, politiet og Nuup Kommunea satte mandag formiddag et projekt i gang, som skal jage bumserne væk fra pladsen foran Brugsen. Derfor er det nu forbudt at købe øl enkeltvis (mindste antal er fire) i Brugsen og i Pisiffik. Det er også slut med at sælge øl til berusede personer, og kommunen lader være med at sætte bænke op, som den gjorde sidste år. Herudover vil politiet utrætteligt være over de borgere, der overtræder reglerne.

Det er et følsomt emne, de tre aktører her har kastet sig over. For selvom enhver kan se, at gemytterne undertiden løber af med folket foran Brugsen, er der også meget godt at sige om miljøet. Men her først det dårlige:

FOR DET FØRSTE er der på pladsen en livlig gadehandel med hash. "Pusher Square" kunne vi vel kalde den, og med den narkotikalovgivning, vi har, og med samfundets holdning til hashkriminaliteten i øvrigt må vi naturligvis fordømme denne brug af pladsen.

Fra AG's førsteparket over posthuset er vi undertiden vidne til nogle usædvanligt voldelige optrin, der angiveligt er afstraffelse af pushere, der ikke har kunnet overholde deres aftaler, måske har røget for meget af den hash, de skulle sælge, eller har brugt indtægterne på fest og bajere. Under sådanne intermezo'er er pladsen bestemt ikke nogen idyllisk ramme om moderne grønlandsk folklore, men ligner mere en tilsvinet og overbesmurt baggård, hvor bærmen af byens dårligdom råder.

For det andet er Pusher Square en gang imellem en heksekedel af fulderikker, der skøjter rundt i deres eget bræk og pis. Der er en ubehagelig leben, som mange voksne føler ubehag ved, og børn undres over. Det er svært at bruge erfaringerne fra et besøg ved Brugsen pædagogisk, når man har haft ungerne med ude at handle for de nyudbetalte børnepenge?

Dette negative billede nikker mange naturligvis genkendende til. Men gælder det også pladsens positive sider. Her er nogle:

"Pusher-Square" en fredelig lørdag formiddag
FOR DET FØRSTE er den godt beliggende i forhold til sol, vind og mennesker. Her kommer og går det meste af byen. Her skal man forbi, når man skal fra et sted til et andet i bymidten når man skal handle, på biblioteket, med bussen, på posthuset eller aflevere et læserbrev til AG.

Når vejret er godt, skinner solen hele dagen på pladsen foran Brugsen, og den inspirerer til boldspil, snak, musik og dans og selskabelighed. Lutter dyder, som vi kan få meget godt ud af, hvis vi forstår at fremme dem i stedet for at indhegne det hele og skrive"Forbudt! "

DET ER DET, de handlende, politiet og kommunen er i gang med. Deres aktion svarer nogenlunde til at hegne pladsen ind og forbyde adgang. Det er i alt fald trekløverets mening at gøre den alt andet end attraktiv for eksempel ved at undlade at opstille bænke, som ellers gav gamle mennesker mulighed for et tiltrængt hvil efter de lange køer ved kasseapparatet i butikken. Kommunen bør gå den modsatte vej og forsøge at skabe et godt miljø i hele centerområdet.

Ved at fremme en række positive aktiviteter og skabe nogle værdier på pladsen, som borgerne ønsker at værne om, vil selvjustitsen slå igennem og skubbe de negative elementer ud - eller vise dem en anden måde at bruge dagen på.

Pladsen skal indrettes, så den kan rumme mange mennesker uden gener. Der skal være offentlige toiletter, spredte gruppearrangementer, for eksempel gårdhaver eller lignende med borde og bænke i massevis, siddeplads til alle. Gerne med servering, baner til boccia, boldbane på den nuværende parkeringsplads med højt hegn omkring (bilerne bør parkeres udenfor en trafikfri zone i centerområdet). Hertil kunne tænkes en lille fast scene til solistoptræden, folkemusik og harmonikaspillere. Posthuset kunne blive bogkafé, så aktiviteterne kan fortsætte i dårligt vejr og så videre... Og så skal pladsen have et godt navn!

Dette er blot stikord til seriøse overvejelser. Dem har der næppe været mange af forud for fremstødet i mandags.