Arbejde med børn bør lønnes efter fortjeneste

Unge mennesker med en lille smule »drive« kan gå alle mulige andre steder hen og få langt mere i løn. Videokiosker, Katuaq, ja alle butikker tilbyder mere end SIKs mindsteløn, som institutionerne er henvist til at »lokke« med

Tirsdag d. 12. september 2000
Fie Hansen
Emnekreds: Kultur og samfund, Løn og overenskomster, Sociale spørgsmål.

Som både forældre, pædagog og forstander på en døgninstitution, kan jeg ikke lade være med at reagere på artiklen i AG nr. 69 med overskriften "Kaos i daginstitutioner i Nuuk".

Som forældre til en pige på fritidshjem er jeg i den heldige situation, at der ikke er kaos der lige nu. Jeg prøver med "krydsede fingre og andre besværgelser" at gøre mit til, det fortsætter. Som forældre er man fuldstændig prisgivet og overladt til tilfældigheder. Men synes man er heldig, hvis man får en plads, og så kan man kun håbe det bedste. Men det er da uholdbart. De forældre, som trækker det korteste strå og får en plads i en underbemandet institution, må konstant være bekymrede, og alligevel skal de betale fuld pris. For en ydelse, som slet ikke står mål med de rimelige forventninger til ens barns opvækstvilkår man som forældre har.

Det handler lige nu ikke kun om pædagoger, men i det hele taget om medarbejdere. For mig at se handler det om "cool cash" - - - inden for de offentlige institutioner får medarbejderne med eller uden uddannelse en så ringe løn, at det er uanstændigt. Unge mennesker med en lille smule "drive" kan gå alle mulige andre steder hen og få langt mere i løn. Videokiosker, Katuaq, ja alle butikker tilbyder mere end SIKs mindsteløn, som institutionerne er henvist til at "lokke" med.

Så jeg beundrer de medhjælpere og vikarer, vi har, græde over, når man tænker på hvilket ansvarsfuldt job, det er, de skal bestride.

På døgninstitutionerne skal man være mere end robust for at kunne klare dagligt at blive konfronteret med de voldsomme problematikker vi arbejder med - incest og selvmordsforsøg eksempelvis.

Så før dette vigtige arbejde med børn, unge og handicappede bliver lønnet efter fortjeneste, sker der ikke en bedring.