Danskere i klasse A og B

Det siger sig selv, at en gruppe som opholder sig midlertidigt i samfundet, kun kan få begrænset indflydelse og begrænsede rettigheder,« lyder det fra formanden for Siumuts største lokalafdeling

Fredag d. 15. december 2000
Sermitsiaq
Emnekreds: Etik, Kultur og samfund, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog.

Formanden for Siumut i Nuuk, Jens Lyberth, foreslår, at - citat: "Dansken, som kommer her for at være sammen med os, må nødvendigvis opdeles i mindst to grupper."

Indvandrerne er ifølge Jens Lyberth en gruppe af danskere, der skal have "ubetinget støtte og hjælp til at lære vort sprog, vores kulturelle arv og vores værdier i dagens Grønland."

Jens Lyberth gør sig ikke den ulejlighed at gå i dybden med disse begreber - hvad er for eksempel "vores værdier i dagens Grønland?" Men Lyberth er generøs og forsikrer, at indvandrerne skal have samme rettigheder og pligter som den fastboende befolkning.

"Indvandrergruppen vil give den fastboende befolkning ny input og styrke," hedder det i dagens kronik.

Men ikke et ord om, hvornår en dansker kan være så heldig at falde ind under det privilegerede begreb "indvandrer."

De fleste tilflyttere vil efter Jens Lyberths målestok blive "fremmedarbejdere."

Fremmedarbejderne er den gruppe af tilkaldte, der for en dels vedkommende arbejder her i landet i ganske få år, mens andre lever her i helt op til 10 år eller mere.

"Aftaleforholdene for denne gruppe af arbejdskraft må omformuleres.

Den arbejdsopgave, disse er pålagt, skal løses tilfredsstillende, og betalingen kan ske eRer individuelle vurderinger.

Det siger sig selv, at en gruppe som opholder sig midlertidigt i samfundet, kun kan få begrænset indflydelse og begrænsede rettigheder," lyder det fra formanden for Siumuts største lokalafdeling.

Vi lader det stå et øjeblik.

Lyberths foresatte i Siumuts interne hierarki, formanden og de to næstformand alias Jonathan Motzfeldt, Agnethe Davidsen og Jørgen Wæver Johansen, er af en anden mening.

De skriver i et læserindlæg i dagens avis, at "Siumuts grundprincipper ikke er nogle, der ændrer sig i takt med vindens retning. De er derfor stadig: At alle mennesker, der bor i dette land, frit skal kunne leve uden at blive diskrimineret på baggrund af hudfarve, religion eller politisk overbevisning."

Tak