Skæbner og menneskeliv

Dystre »perler« på en endeløs snor med talrige lignende dødsfald, som for de flestes vedkommende har afsæt i sociale vanskeligheder og alkoholmisbrug

Tirsdag d. 6. marts 2001
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sociale spørgsmål.

DET ER IKKE alkoholmisbrug og beruselse, der er årsagen til de mange tragiske ulykker og voldshandlinger. Men fuldskab er alligevel et kendetegn for de fleste af dem. Fuldskab er ofte den sidste, afgørende anledning til, at det går helt galt.

Alligevel må vi erkende, at det er sociale forhold, der skaber de miljøer og omstændigheder, som ulykkerne indtræffer i, ligesom det vel også tit er sociale omstændigheder, der får drikkeriet i hjemmene til at gå over gevind.

Men alkoholen alene gør det ikke.

ISOLERET SET er et drab og en dobbelt drukneulykke tragedier, som stemmer os til sorg og medfølelse, men samtidig er de desværre blot dystre "perler" på en endeløs snor med talrige lignende dødsfald, som for de flestes vedkommende har afsæt i sociale vanskeligheder og alkoholmisbrug. Disse ellers så forfærdelige begivenheder er så almindelige, at de er med til at bagatellisere problemet. Vi lader dem indgå i vore omgivelser uden at fornemme alvoren, og i stedet optager mindre væsentlige problemer vor opmærksomhed, så de væsentlige træder i baggrunden.

For eksempel har fredning og jagt på rensdyr og hvidhval domineret den folkelige debat i mange, mange år, og når den en gang imellem bliver lidt udvandet, overtages den øjeblikkelig af en heftig sprogdebat, som planter ufred og skaber konflikt mellem befolkningsgrupperne.

Det er følelsesstyrede debatter, som næres af kortsynede og verdensfjerne interesser, som ikke forholder sig til virkeligheden.

De samme stærke følelser tændes ikke af de forfærdende drabs- og ulykkesstatistikker, og debatten om deres årsag udebliver. Det er skræmmende, at vi ikke rystes og gør noget ved sagen.

Vi lader stå til og lader os for eksempel nøje med en boligsituation, der er roden til sociale vanskeligheder, som gennem svigt og misrøgt af børn skaber psykopater og tabere i hobetal.

I QAQORTOQ har man et meget aktivt SSPK-udvalg (samarbejdet mellem skole, socialvæsen, politi og kriminalforsorg). Her holder man kurser i alkoholpolitik og alkoholorganisation på arbejdspladsen og støtter afvænning og AA-møder med lokaler, producere kortfilm og meget andet.

Det skal de have et skulderklap for, dernede. Men deres arbejde er, som andre enkeltstående initiativer, kun en dråbe i havet. Vi må alle, befolkning og politikere, prioritere det sociale område langt højere, end vi gør i dag.

Det handler om skæbner og menneskeliv.
Læs også: På den anden ende af skræk og fortvivlelse