Hvem er grønlænder i dag?

Vi er stolte af at være grønlændere, og vi er stolte af, at vi har været i stand til at eksistere i flere tusinde år i dette barske land på den yderste grænse af menneskelig eksistens, hvilket hovedsagelig skyldes, at vi ikke lever på trods af naturen, men i harmoni med naturens og ressourcernes omskiftelser gennem årtier

Torsdag d. 30. august 2001
Moses Olsen
Emnekreds: Grønlands historie, Kultur og samfund, Rigsfællesskab og selvstyre, Sociale spørgsmål, Sprog.


På det tidspunkt var der ikke mere spiseligt.
Folk begyndte at lægge mærke til nogen af de andre.
Når man kom i seng, stod de op og rørte ved de døde.
En aften blev det afsløret:
Skulle de overleve, måtte de spise af de døde!
"Fra før skolen fandtes".
Pilersuiffik 1980
Et folk er i almindelighed en større eller mindre mængde af personer, der er født i et bestemt land, opvokset i landet, taler samme sprog, har egen særegen kultur og opbygger samfundet med udgangspunkt i landets menneskelige og naturgivne ressourcer. Set i dette lys er vi grønlændere et eget folkefærd. Vi er stolte af at være grønlændere, og vi er stolte af, at vi har været i stand til at eksistere i flere tusinde år i dette barske land på den yderste grænse af menneskelig eksistens, hvilket hovedsagelig skyldes, at vi ikke lever på trods af naturen, men i harmoni med naturens og ressourcernes omskiftelser gennem årtier.

I dag lever vi i nye årtier, hvor vi påny er nødt til at tilpasse os diverse internationale omskiftelser økonomisk, erhvervsmæssigt, sprogligt m.v.

I denne forbindelse må vi også definere, hvem der egentlig er grønlænder i dag. Skal vi definere en grønlænder alene ud fra rent etniske begreber - populært sagt relativt små sorthårede personer med stridt hår og hjulbenede. Det er en velkendt generalisering fra gammel tid. Men vi lever som sagt i nye årtier og må derfor omformulere hvem grønlænderen er i dag.

Vi må konstatere som en realitet, at vi i vort land består af både etniske grønlændere, efterkommere af blandingsægteskaber og danskere, som har valgt at blive boende i vort land. Det er derfor jeg finder det nødvendigt at definere, hvem der er grønlænder i dag.

Efter min mening må definitionen være, at alle, der har valgt at blive medborgere i vort land må være ligeværdige grønlændere, når de accepterer landets særegenheder, love m.v., uanset fødested i et andet land, eget barnesprog, egen kulturbaggrund m.v.

Vi indfødte grønlændere skal nok blive boende her i landet hele vort liv. Men vi bør hilse mennesker med anden oprindelse velkommen, når de er indstillet på at leve under de grønlandske realiteter.

Vi er så få her i landet. Vi har brug for alle, hvis hjerter banker for Grønlands vel.