Besvær med afvikling af økonomisk mellemværende med Hjemmestyret

Det er vist første gang jeg er blevet dybt frustreret over at modtage penge ...

Tirsdag d. 4. september 2001
Hanne B. Johansen
Emnekreds: Informationsteknologi, Kultur og samfund, Løn og overenskomster.

Efter otte år som ansat under hjemmestyret vendte jeg ved årsskiftet tilbage til det sydlige Danmark, naivt uvidende om hvilke besværligheder man kan blive udsat for i afviklingen af sine økonomiske mellemværende med hjemmestyret, hvor umulig kommunikationen kan være og ikke mindst i hvilken grad man faktisk er berøvet indsigt i egne økonomiske forhold. Det vil fremgå af nedenstående historie. Jeg havde som så mange andre bolig i forbindelse med jobbet og havde forventet at få det meste af indskuddet retur da jeg flyttede. Men da opgørelsen kommer er der fratrukket et beløb på 3500 kr som gæld til INI. Jeg anede ikke at jeg havde gæld hos INI! - INI trækker jo selv hvad de vil have fra min løn allerede inden jeg får noget udbetalt og jeg mente ikke jeg på noget tidspunkt havde modtaget nogen regning eller andre advarsler om, at jeg skyldte dem noget. En henvendelse til INI for at få afklaret hvor beløbet stammer fra, resulterer bare i at jeg får tilsendt flere siders edb- bogholderiudskrifter fra min konto hos dem. Jeg er ikke nogen ørn til regnskaber og det lykkedes mig ikke gennemskue hvad der foregår på disse papirer. Det nyttede heller ikke at gå tilbage i lønsedlerne, for her fremgår det ikke hvad beløbet til INI er betaling for. Man kan ikke se hvad der er husleje, varme eller boligtilskud og end ikke hvilken måned huslejebetalingen dækker. Jeg mener det er urimeligt at man i den grad bliver forholdt oplysninger om sin egen økonomi. Men jeg valgte at stole på at INI havde styr på tingene og gjorde ikke mere ved sagen. Det med styr på tingene viste sig senere at være en lidt naiv antagelse.

For på et tidspunkt i foråret modtog jeg et varmeregnskab, hvor det fremgik at jeg havde næsten et par tusind kroner tilgode som jeg ville få udbetalt medmindre jeg var i restance hos INI. Der gik nogle måneder og jeg havde faktisk glemt brevet, da modtager en check hvorpå der stod "varmeafregning". Beløbet var på 87 kr.

Et par uger efter falder jeg tilfældigt over brevet og overvejer om de virkelig kan mere at jeg stadig skylder dem penge siden jeg kun får udbetalt 87 kr. Jeg er jo ifølge sagens natur helt uden føling med hvad der foregår. Jeg skriver nu alligevel til INI, får et pænt brev tilbage med check og en undskyldning. De havde "glemt" at jeg de elleve måneder af året havde boet på en anden adresse og varmeafregningen derfra havde jeg ikke fået udbetalt. Så langt, så godt, bortset fra selvfølgelig at tanken melder sig at jeg måske havde været 3500 kr rigere idag, hvis jeg havde kunnet tyde deres kontoudskrifter. Der begynder at indsnige sig en vis afmagtsfølelse - men det skulle blive meget værre!

Jeg havde nemlig min arbejdstid fordelt på 2 institutioner med halv tid på hver og modtog derfor hver måned lønseddel fra begge institutioner. Jeg opsagde mit arbejde begge steder med behørig varsel til udgangen af december 2000. I slutningen af januar modtager jeg lønseddel fra den ene institution med udbetaling af løn og særlig feriegodtgørelse. Som det pæne menneske jeg er skriver jeg til lønkontoret og gør opmærksom på at jeg faktisk ikke længere er ansat og derfor ikke skal have hverken løn eller særlig feriegodtgørelse - og det var min første virkelige brøler..

Jeg skulle have beholdt pengene, ladet dem stå på kontoen og ikke sagt noget til nogen. Det ville have sparet mig for en uendelig række af kommunikationsbrist og besværligheder, For ikke at tale om penge til porto og telefonregning. For som svar på mit pæne brev modtager jeg nemlig en regning, hvor man meddeler mig at jeg uberettiget har fået udbetalt løn og beordrer mig til at tilbageføre beløbet inden 14 dage. Jeg må indrømme jeg bliver stødt over tonen, man kunne jo have undskyldt fejlen og bedt mig have ulejligheden med at indbetale pengene osv., da det jo altså ikke er mig der har lavet fejl, men det der virkelig forvirrer er at beløbet på regningen ikke er det samme som det jeg har fået udbetalt! Der ikke er nogen forklaring på hvorfor de mener jeg bør tilbagebetale ca. 350 kr mere end jeg fejlagtig har fået udbetalt!

Nu er det jo ikke noget voldsomt stort beløb, men generer nu alligevel min logik og sans for orden i tingene. Jeg ringer derfor til lønkontoret (fra Danmark til 6 kr. i min.) i håb om at få en forklaring. Efter et par forgæves opringninger, hvor det ikke lykkes at finde nogen der kan snakke med mig, taler jeg med en medarbejder der fortæller mig at differencen skyldes den særlige feriegodtgørelse. Da jeg indvender at løn + særlig feriegodtgørelse er det beløb jeg har fået udbetalt og altså ikke det der står på regningen, bliver hun lettere forvirret og siger hun skal se nærmere på det og vil ringe tilbage. Det gør hun ikke. Jeg bliver enig med mig selv om at det jo bare må være en fejl, gider ikke mere bøvl og går i banken og tilbagefører det udbetalte beløb (ikke regningsbeløbet) og regner med at så er den historie ude af verden. Jeg skulle blive klogere!

Vi er nemlig nu nået til slutningen af ferbruar og jeg modtager lønseddel fra hver institution med udbetaling af feriepenge. Fra den ene institution er det en helt almindelig feriepengeafregning bortset fra selvfølgelig, at der på lønsedlen i tekstfeltet bliver gjort opmærksom på at pengene er hensat til udbetaling når ferie afholdes, hvilket ikke passer, da de allerede var blevet udbetalt da jeg modtog lønsedlen. I disse edb-tider er alle vel indstillet på at meget af det der står på diverse papirer der bliver tilsendt os ikke nødvendigvis er korrekt, da det kun gælder generelt og at der altså findes specielle tilfælde, men ingen finder det umagen værd at korrigere når det forholder sig anderledes!

Men fra førstnævnte institution modtager jeg en lønseddel, som langt overgår mine evner for lønseddeldeciffrering!! Det mystiske regningsbeløb forekommer indtil flere gange og jeg ender med en udbetaling af feriepenge som er ca. 1000 kr mindre end fra min anden arbejdsplads. Nu er det jo ikke voldsomt mange penge, men igen generer det altså min logik og sans for orden i tingene. Jeg har haft samme løn- og timeantal på begge arbejdspladser hvorfor feriepengeudbetalingen jo også burde være den samme - stort set. Jeg ringer derfor endnu en gang til lønkontoret og taler med samme medarbejder som før. Hun vil kigge nærmere på det og ringe tilbage. Det gør hun stadig ikke!

Herefter følger flere måneder med telefonopringninger til lønkontoret og indtil flere breve frem og tilbage, stadig uden afklaring af situationen - jeg skal spare læserne for flere enerverende detaljer. Det er først da jeg efterhånden noget frustreret telefonisk kontakter lederen af lønkontoret det går op for mig, at man samtidig med den fejlagtige lønudbetaling selvfølgelig også fejlagtigt har indbetalt pensionsbidrag til Tryg-forsikring og det beløb mener man så jeg skal betale, derfor regningen - det var løn + pensionsbeløbet. Da jeg udtrykker min dybe forbløffelse over, at lønkontoret kan gøre mig ansvarlig for fejl begået af dem, får jeg at vide at pengene jo er indbetalt på min konto i pensionsintituttet!! - men at jeg da kan få dem tilbage når/hvis de får dem retur fra Tryg. Det falder mig svært at tro, at denne fremgangsmåde kan være juridisk korrekt og forekommer mig at indeholde nogle skræmmende perspektiver! Og hvorfor fremgik det ikke af regningen at det var lønkontorets fejludbetaling der skulle dækkes ind hos mig og hvorfor kunne jeg ikke få det oplyst, når jeg ringer og spørger? Pengene kom retur. Engang i juli modtog jeg til min skræk en check på ca. 1350 kr. "Pensionsindbetaling retur fra Tryg", stod der - det er vist første gang jeg er blevet dybt frustreret over at modtage penge. For da jeg jo netop ikke havde betalt regningen men bare tilbagebetalt det beløb jeg havde modtaget, hvilket lønkontoret adskillige gange både mundtligt og skriftligt er blevet gjort opmærksom på, så har jeg nu fået ca. 350 kr for meget. Skal man grine eller græde - hæve checken eller sende den retur!!? Belært af mine erfaringer har jeg ikke længere lyst til at være et pænt menneske - jeg hæver pengene.

Men tro ikke lidelserne er slut - der kom endnu en lønseddel!!.

Jeg havde efterhånden nået et stadium hvor sveden pibler frem på panden og jeg får nervøse trækninger, når der kommer brev fra lønkontoret, så det blev åbnet med rystende hænder og heller ikke denne gang går jeg ram forbi. Det er udbetaling af den lønforhøjelse der var resultatet af overenskomstforhandlingerne fra april 2000. Beløbet passer ikke med de oplysninger om ny indplacering jeg har modtaget fra Personaledirektoratet. Det er ved at være temmelig trættende men jeg hiver op i mig selv og ringer endnu engang til lønkontoret. Medarbejderen giver mig ret i "at det ser mærkeligt ud" og lover at kigge på det og ringe tilbage - det gør hun også! Og jeg får en ny lønseddel med hvad der for mig ligner det rigtige beløb - men hvad så med det jeg allerede havde fået udbetalt.....? det skal vel så trækkes fra...? Hvad med udbetaling af lønforhøjelse fra min anden tidligere arbejdsplads...?

- Nej, jeg orker ikke mere....