Nu skal der gøres noget mod tobaksrygning

På hospitalet, hvor jeg er ansat, diagnosticerer vi nye tilfælde af lungekræft flere gange om ugen, og patienterne bliver yngre og yngre. I denne uge var lungekræften kommet til en 39 årig ung mand

Fredag d. 14. september 2001
Gunnar Pallisgaard
Emnekreds: Kultur og samfund, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Sygdomme
Vanedannende
Halvhjertede udspil
Passiv rygning
Bedre tiltag


Som borger i dette land og som ansat ved det grønlandske sundhedsvæsen er det skræmmende at se, hvor svært det er at få gjort noget effektivt ved problemet.

Sygdomme
På hospitalet, hvor jeg er ansat, diagnosticerer vi nye tilfælde af lungekræft flere gange om ugen, og patienterne bliver yngre og yngre. I denne uge var lungekræften kommet til en 39 årig ung mand. Og folk med ryger-lunger kommer og går ind og ud af afdelingen med forværringer på grund af infektioner. Begge sygdomme har desværre stor dødelighed.

Vi ser jævnlig tilfælde af blodprop i hjertet og i hjernen, forekomsten er klart stigende. Dette er også dødelige og ikke mindst: invaliderende sygdomme.

Vi ser andre tobaksudløste sygdomme, som kræft i øvre luftveje og mavetarmkanal, dårligt blodomløb i benene.

Vanedannende
Tobak er utvivlsomt for mange en nydelse, men det er først og fremmest en vane og et narkotikum, der bevirker tilvænning i en grad, så det er uhyre vanskeligt at ophøre med uvanen, også selvom det påvirker helbredet, for ikke at sige truer ens liv.

Halvhjertede udspil
PARISAA, PUAK og KRÆFTFORENINGEN har hele tiden peget på problemerne. Lovgiverne har strammet reglerne omkring tobaksrygning.

Det har dog hele tiden været halvhjertede udspil, som ikke har påvirket folket synderligt. Der ryges alle vegne i Grønland. Folk på gaden går alt for ofte med en cigaret i munden eller mellem fingrene. I den friske luft gør røgen dog ikke den store skade på andre end rygeren, men indendørs generes andre - ikke rygende mennesker i høj grad af røgen.

Passiv rygning
Der er gang på gang udført undersøgelser, som viser, at passiv tobaksrygning er skadeligt. Børn af rygende forældre får luftvejsinfektioner, lungebetændelse og astma meget hyppigere end børn af forældre, som er opmærksomme på problemet. Man har påvist, at passiv rygning giver udsatte dårligt blodomløb i hjertet, øget hyppighed af lungekræft.

Bedre tiltag
For at gøre noget mere effektivt ved tobaksepidemien bør der tages fat på bedre lovgivning og andre tiltag:
  1. Røgfrie sundhedsinstitutioner, vuggestuer, børnehaver og skoler, herunder højere skoler. Og nu betyder røgfri, at man skal ud i frisk luft for at ryge. Ingen rygerum.
  2. Røgfrie afsnit i restauranter, værtshuse, barer. Og her betyder røgfri, at der afskærmes helt omkring afsnittet for rygere, så røgen ikke breder sig ud over hele lokalet.
  3. Total røgforbud i og omkring lufthavne. Det er ulideligt at hente kuffert ved båndet i Nuuk, når flokken af ventende står og oser på én. Man kunne bygge afskærmede rygerkupeer i lufthavnen, hvis man har råd og er venlig. Det har man gjort i Bangkok og i Oslo, Gardamoen.
  4. øgede tobaksafgifter.
  5. Forbud mod salg af tobaksprodukter til unge under 18 år, og bødestraf med angivelse af maksimum beløb for overtrædelse af lovgivningen.
  6. Bevilge penge til de allerede uddannede TobaksStop-instruktører, så særlig udsatte og motiverede personer kan få effektiv hjælp til rygeophør. Man kunne oprette en tobaksafvænningsklinik i Fællesambulatoriet DIH.