Samstemmende synspunkter

Dine synspunkter omkring vort sprogs samfundsmæssige, sociale og kulturelle betydning er værdifulde at fastholde i det samlede sprogplanlægningsarbejde. Dine synspunkter er meget samstemmende med landsstyrets uddannelsespolitiske målsætninger

Torsdag d. 29. november 2001
Lise Lennert
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sprog, Uddannelse.

Kære Naaja

Tak for en god og informativ artikel om de grønlandske uddannelsessøgendes behov for tilegnelse af det grønlandske sprog. Dine synspunkter omkring vort sprogs samfundsmæssige, sociale og kulturelle betydning er værdifulde at fastholde i det samlede sprogplanlægningsarbejde. Dine synspunkter er meget samstemmende med landsstyrets uddannelsespolitiske målsætninger.

Selv om du skriver, at det er noget sludder jeg har skrevet i AG, kan jeg ikke desto mindre konstatere, at jeg med baggrund i din artikel grundlæggende er enig i dit syn på sprog. Jeg konstaterer, at jeg også er enig med dig i, at der fortsat er behov for en målrettet og mangeartet indsats omkring børns og unges muligheder for sprogtilegnelse. Her har vi alle et ansvar.

Jeg vil benytte denne lejlighed til at opfordre unge som voksne, som har lyst og behov for, at forbedre deres sprogkundskaber, om at forhøre sig om mulighederne gennem Oqaatsinik Pikkorissarfik i Sisimiut, der har gode erfaringer med kurser både i Grønland, Danmark og i udlandet.