Forældre - hvor er I henne?

Vi forældre, bærer den største del af ansvaret. Lad os arbejde sammen med ildhu for vore børns interesser og lærdom i opvæksten, lad os bidrage i fællesskab til vore børns selvværdsfølelse

Tirsdag d. 11. december 2001
Kiista Kiiki P. Isaksen
Emnekreds: Kultur og samfund, Sociale spørgsmål.

Der er udbredt mangel på interesse, når der afholdes forældremøder vedrørende børn og unge. Dette forhold eksisterer alle vegne, eksempelvis når der afholdes forældremøder på daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, ungdomsklubber og idrætsforeninger. Ja, man kunne nævne mange andre ting.

For at give vore børn de bedste vilkår, er vi forældre interesseret i at opdrage børnene bedst muligt, at give dem de bedste materielle goder, at give dem en god skolegang, at give dem en og undervisning, at give dem de bedste forebyggelsesforanstaltninger og mange andre ting.

Skønt vi taler om at vi er interesserede, er der kun meget få forældre, der møder op til forskellige indbydelser, skønt der plejer at være meget interessante debatemner, som er yderst vigtige for børnene.

Når der indtræffer utilfredsstillende forhold for børnene, eller når der begås kriminelle handlinger, fremsætter befolkningen og forældrene forskellige årsager "i utide" - Der er for få fritidsmuligheder i vores by; de er alt for uinteressante; skolen kører ikke optimalt; lærerne beskæftiger sig med alt for uinteressante emner for børnene; medarbejderne på daginstitutionerne er alt for mangelfuldt uddannede; idrætsmulighederne er for uinteressante; politikerne fremsætter kun tomme ord, de kender ikke forholdene og ved derfor ikke hvordan de skal tage fat om dem.

FORÆLDRE! KOM og deltag i vore bestræbelser på at løse de utilfredsstillende forhold, og lad os samarbejde om at forbedre de eksisterende tilbud, lad os deltage i fællesskab til at der iværksættes forhold, der er tilpasset til vore børn.

Lad os alle møde op til møderne, så vi kan løfte opgaven bedre, lad os støtte de medarbejdere, der virkelig ønsker at arbejde for børnene!

Vi forældre, bærer den største del af ansvaret. Lad os arbejde sammen med ildhu for vore børns interesser og lærdom i opvæksten, lad os bidrage i fællesskab til vore børns selvværdsfølelse.

Det er sikkert at børnenes fremtid vil være lysere, hvis deres opvækst foregår på en glad måde, hvor der bliver udvist interesse for dem.

Jeg opfordrer til en debat! Hvorfor møder I ikke op? Hvad skal vi gøre for at øge forældrenes interesse? Lad os i fællesskab tage ansvaret, hvem ved, måske bliver vores interesse øget? Skal vi blot være tilfredse med at det hele besluttes oven fra?

I håb om en god debat!