Frustrationer

Det er dybt frustrerende for os borgere i Grønland, der er mere eller mindre direkte involveret i Puisi-skandalen som aktionærer, at vi har måttet opleve et lignende forløb, hvor en Mr. X muligvis kan have givet en vis advokat ordre om først at aflevere Puisi-redegørelsen den dag, hvor den kriminalretlige forældelsesfrist trådte i kraft!

Fredag d. 15. februar 2002
Niels-Jørn Jakobsen
Emnekreds: Kultur og samfund, Love og konventioner, Politik, Royal Greenland i krise.

Det må være dybt frustrerende for borgerne i Farum, at en Peter Brixtofte gav ordre til, at en vis teknisk direktør Jørn Frederiksen først måtte betale for en byggegrund dagen efter betalingsfristens udløb. Vel vidende, at det ville komme til at koste borgerne ekstra 325.000 kroner, når betalingen faldt den næste dag!

OK, det bliver der så gjort noget ved nu, hvor politiet er gået ind i sagen!

Det er dybt frustrerende for os borgere i Grønland, der er mere eller mindre direkte involveret i Puisi-skandalen som aktionærer, at vi har måttet opleve et lignende forløb, hvor en Mr. X muligvis kan have givet en vis advokat ordre om først at aflevere Puisi-redegørelsen den dag, hvor den kriminalretlige forældelsesfrist trådte i kraft!

NEJ, der bliver så ikke gjort mere ved sagen fra politiets side!

Det lader heldigvis til, at Johan Lund Olsen (IA) vil stå i spidsen for at få vendt hver en sten i Puisi-skandalen, herunder må vel også høre at få klarlagt omstændighederne ved Puisi-boets kuratorers forsinkelse af redegørelsen.

Det må også være en oplagt sag for demokraternes Per Berthelsen at forfølge.

Advokat Wilhelm Mallings arrogante udtalelse til Sermitsiaq Erhverv (nr. 6 af 8. feb. 2002):

"Det har taget den tid, det tager at undersøge en sådan sag og derefter skrive redegørelsen", kan ikke bruges til noget og må ikke få lov til at stå alene.

Kan det tænkes, at ovenstående udtalelse kan komme til at virke som en boomerang til et advokatkontor, der sikkert er overbebyrdet med arbejde fra både kommuner og hjemmestyre!

I forbindelse med offentliggørelsen af Puisi-redegørelsen kom advokat Wilhelm Malling med en udtalelse i radioen, hvori han gav udtryk for, at det var hans indtryk vedrørende bestyrelserne i de store selskaber, at man nu var klar over, at man skulle have fagfolk erhvervsfolk til at sidde i disse bestyrelser på hjemmestyrets vegne.

Det var en udtalelse mod bedre vidende, for da havde hjemmestyret netop lige erstattet direktør Keld Askær og ministerråd Lars Vesterbirk med to, undskyld udtrykket, afdankede landspolitikere, Simon Olsen og Tuusi Motzfeldt(!).

Hvorfor mon han udtalte sig sådan?

Så er der de seneste Gyldne håndtryk eller Gyldne faldskærme (kært barn har mange navne) til de flygtede direktører i Royal Greenland.

Uforståeligt at en mand som Uffe Ellemann Jensen vil lægge navn og rygte til dette uhæmmede fråds!

Afgåede direktører bliver forgyldt, mens arbejderne bliver fyret!

Vi ser desværre det samme i SAS, hvor direktørerne bliver forgyldt med bonus, mens andre medarbejdere får deres indkomst beskåret eller slet og ret bliver fyret!

Frustrationer er der nok af, ikk'?!