Om igen

For mig at se er det kun på baggrund af de respektive politikere og deres respektive eksperters manglende formåen, der gør at de vil skabe resultater blot for resultaternes skyld ...Jeg er bange for, at det kan komme til at gå som det gjorde med lufthavnen omkring Thule.

Tirsdag d. 19. februar 2002
Max Madsen
Emnekreds: Grønlands historie, Kultur og samfund, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

I forbindelse med selvstyrekomissionens arbejde og andre fremtrædende personers ytringer omkring selvstyre og international identitet, så springer det med stor undren i øjnene for mig, at man overhovedet ikke endnu har fokuseret på hvilke værdier man vil bygge et nyt selvstyre eller identitet på og efterleve det.

Ethvert folk med respekt for sin egen kulturbaggrund, lever ud fra de værdier denne kulturbaggrund efterlader, således at man derfra skal bygge videre ud fra den erfaring og indsigt kulturbaggrunden giver til de fremtidige vurderinger.

Når man i dag i et moderne samfund snakker om selvstyre, internationale identiteter eller selvstændige stater uden at tage sådanne betragtninger med i overvejelserne, så er det jo at fornægte sin egen kulturbaggrund for derefter at stå til falds for kapitalismens prostitution.

Når jeg her skriver om værdier, så menes der de grundlæggende værdier som er i vores hverdag og som er grundlaget for hvordan vi omgås hinanden som ligeværdige mennesker i gensidig respekt.

I systemet vi i dag anvender, vil jeg påstå at der ikke er plads til at omgås hinanden som ligeværdige mennesker i gensidig respekt, som det så smukt lyder.

Baggrunden for det er, at denne mentalitet er opstået ud fra en anden kulturbaggrund med en større befolkningsmasse og andre faktorer end dem vi her har. Ikke desto mindre har vi overtaget denne mentalitet helt uden forbehold.

Af dem som via deres historiske baggrund har udviklet og videreført denne mentalitet, så er det ikke så mærkeligt at de gør det. Det er deres historiske baggrund. (om det så er berettiget er en anden sag)

Når man i dag ser på det moderne Grønland, så er det ikke så svært at se mentaliteten man har overtaget fra Danmark.

Det er der i sig selv ikke noget galt med, da vi i dag på baggrund af vor moderne levevis lever og er afhængig af de ressourcer vi derfra er i stand til at skaffe.

Problemet opstår når man begynder at snakke om at bryde båndene med det respektive moderland til denne mentalitet, for derefter helt uden forbehold at videreføre denne mentalitet på samme præmisser, samtidig med man påstår, at man er et fredselskende folk som lever i pagt med egen kultur, naturen og som er i stand til at videreføre den moderne levevis efter de flotte paroler man vil give udtryk for.

I forbindelse med de kommende valg er det en skræmmende tanke, at man kan finde på at gå til valg på, om man vil have selvstændighed eller ej uden overvejelser om de grundlæggende værdier.

Det er også en skræmmende tanke, at man nu vil lave et valggrundlag for at man samlet, de respektive partier imellem vil kræve selvstyre uden de grundlæggende overvejelser.

For mig at se er det kun på baggrund af de respektive politikere og deres respektive eksperters manglende formåen, der gør at de vil skabe resultater blot for resultaternes skyld.

Jeg er bange for, at det kan komme til at gå som det gjorde med lufthavnen omkring Thule.