Det rabler for Jens Lyberth

PS.: Jeg så forleden et læserbrev i Jyllandsposten, hvor en læser spørger, om der på Grønland er ved at udvikle sig en Zimbabwesering med Lars Emil som ny Mugabe - denne læser kender nok ikke Jens Lyberth.

Fredag d. 1. marts 2002
Peter Holm
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Vi er jo adskillige, der tidligere har oplevet Jens Lyberth på slap line - for eksempel under de seneste valgudsendelser, hvor han markerede sig som Grønlands danskerhader numero uno.

Der er derfor al mulig grund til at tro, at han er citeret korrekt i Sermitsiaq den 1. marts.

Hovedbudskabet er - jeg citerer: "Nuup Kommunea må arbejde for, at der fremover kun ansættes grønlandske medarbejdere i administrationen".

Ærlig talt, Hr. Lyberth - hvorledes har du tænkt dig dette gennemført?

Et omvendt fødestedskriterium? (Hvad nu, hvis man er født i Grønland, men ikke taler grønlandsk?)

En gentest? (Hvor stor andel dansker vil man tillade i kropsvævet? 50 procent? 10 procent?)

Dette er så rabiat en udmelding, at der må være en særdeles vægtig begrundelse for at fremsætte den.

Og denne grund følger kort efter i artiklen - jeg citerer: "...når de (tilkaldte - læs danskere) når pensionsalderen, vender mange tilbage med deres viden, som så går tabt her i landet."

Den logiske konsekvens af denne holdning må være, at grønlandske pensionister forbydes ophold i Danmark - deres viden skal vel heller ikke gå tabt?

Hvad skal vi stille op med de 20-30 procent af den grønlandske befolkning, som har valgt at bo i Danmark - skal de tvangsforflyttes tilbage til Grønland?

Ét godt råd skal du alligevel have, Hr. Lyberth, fordi dit land har givet mig så mange gode oplevelser: Tag konkurrencen op med danskerne. Gør den grønlandske folkeskole endnu bedre end den danske. Giv de unge endnu bedre adgang til højere uddannelser. Byg nogle boliger, som de nyuddannede kan holde ud at bo i. Giv dem en løn og en fremtid, der gør det attraktivt at leve i Grønland.

Så tror jeg, at udviklingen helt af sig selv vil gå den vej, som du ønsker - men det er for underlødigt blot at arbejde på at fjerne konkurrenterne gennem lovgivning.

Med venlig hilsen

Peter Holm

PS.: Jeg så forleden et læserbrev i Jyllandsposten, hvor en læser spørger, om der på Grønland er ved at udvikle sig en Zimbabwesering med Lars Emil som ny Mugabe - denne læser kender nok ikke Jens Lyberth.