ICC - Qullissat uden betydning?

Fratagelse af område, fratagelse af fangstområder gælder måske kun for Thule. Qullissat er uden betydning? Der fremsættes flotte ord og ensidige floskler, men hvis der skal udbetales erstatning til Thulebefolkningen, skal der naturligvis også udbetales erstatning til Qullissat-befolkningen.

Fredag d. 5. april 2002
Jørgen Peterson
Emnekreds: Bygder, Erhverv, Grønlands historie, Kultur og samfund, Love og konventioner, Thule Air Base.

Et af de sager, der har haft pressens store bevågenhed gennem længere tid, er Thulebefolkningens erstatningssag mod den danske stat med krav om at få leveret fangstområder tilbage.

Når man tænker nærmere over det, synes kravet dog at være urealistisk, og må endog betegnes for at være blæst hen op.

Jeg skriver ikke for at bringe Hingitaq 53 i dårligt lys, for det drejer sig om deres sagsbehandler, ICC. ICC er nemlig igang med at føre alle bag lyset, og kan ikke stille sig tilfreds med hvad man har opnået hidtil, men fortsætter grådigt med at stille krav.

Organisationen siger, at de behandler sager fleksibelt og så bredt som muligt og ikke ensidigt, men her har de vist glemt Qullissat. For befolkningen fra Qullissat blev nemlig tvangsflyttet og spredt til forskellige byer, hvor familier blev skilt fra hinanden. Man må formode, at den ældre del af befolkningen ikke har set deres tidligere land og familier siden hen. Endvidere blev befolkningen i Qullissat frataget deres fangstområder ligesom Thule-befolkningen.

Skal deres sag ikke behandles, sagen er nemlig kun 30 år gammel, og det må vist være passende at vi først venter i 20 år mere, eller hvad?

Fratagelse af område, fratagelse af fangstområder gælder måske kun for Thule. Qullissat er uden betydning? Der fremsættes flotte ord og ensidige floskler, men hvis der skal udbetales erstatning til Thulebefolkningen, skal der naturligvis også udbetales erstatning til Qullissat-befolkningen.

Thulebefolkningen blev tvangsforflyttet samlet og ikke spredt i modsætning til folk fra Qullissat, der blev tvangsflyttet og spredt ud til forskellige byer.

Indtil nu er der sket en del indrømmelser til Thule-befolkningen, som blandt andet har fået en landingsbane.

ICC - Inuit Circulatory Conference? Eller hvad?