Nuuk har plads til alle

Som byens borgmester vil jeg ikke være med til at nægte mange velkvalificerede og videbegærlige unge, som er født og opvokset i Nuuk, ansættelse blot med henvisning til, at de ikke er dobbeltsprogede

Torsdag d. 25. april 2002
Agnethe Davidsen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sprog.

Som Nuup Kommuneas øverste chef må jeg på det stærkeste tage afstand fra de synspunkter, der lanceres i sidste uges Sermitsiaq, nr. 16, 19. april, fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Jesper Birk Berger og Jens Lyberth.

I en debat, der emmer langt væk af had til anderledes tænkende og talende, tager de stilling til kravene til en ny administrerende direktør i kommunen. En debat, der rettelig burde foregå i kommunalbestyrelsen og ikke i medierne.

Af hensyn til ansøgere til jobs i kommunen og vore mange stabile og hårdt arbejdende medarbejdere må jeg understrege, at kommunens nuværende personalepolitik stadig er gældende og i øvrigt godkendt af kommunalbestyrelsen.

Personalepolitikken har som mål at ansætte kvalificerede medarbejdere i alle stillinger. Som formand for Siumut i Nuuk burde Jens Lyberth være bekendt med Siumuts stillingtagen til personalepolitikken, hvor partiet i forbindelse med vedtagelsen understregede, at der ved ansættelser skal tages udgangspunkt i ansøgerens kvalifikationer.

Heri indgår også dobbeltssprogethed, og i personalepolitikken bemærkes det klart, at "dobbeltsprogethed indgår som en væsentlig faktor i den samlede vurdering".

Begge de herrer foregriber samtidig en anstændig behandling af det forslag, som Jens Lyberth selv fremsatte på forrige kommunalbestyrelsesmøde, og som blev godkendt af en samlet kommunalbestyrelse.

Forslaget gik ud på at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at lade grønlandiseringen vægte tungere i personalepolitikken. Arbejdet er endnu i sin vorden, og der er indkaldt til første møde i arbejdsgruppen i den kommende uge, ligesom der arbejdes på at holde en temadag om problematikken for den samlede kommunalbestyrelse. Det er derfor højst utidigt og forstyrrende for en seriøs politisk behandling af problematikken, at debatten føres af kommunalbestyrelsesmedlemmer i medierne.

Det er min personlige holdning, at det er vigtigt at ansætte kvalificerede medarbejdere i alle stillinger. Dette betyder ikke, at grønlændere ikke er kvalificerede til visse stillinger - tværtimod findes der mange højtuddannede grønlændere, der blot ikke taler grønlandsk.

Som byens borgmester vil jeg ikke være med til at nægte mange velkvalificerede og videbegærlige unge, som er født og opvokset i Nuuk, ansættelse blot med henvisning til, at de ikke er dobbeltsprogede.

Nuuk er en åben by og vi har brug for alle, der vil være med til at gøre en indsats for byen. Vi står over for mange store udfordringer, blandt andet på det sociale og uddannelsesmæssige område, som kræver fodslag og sammenhold - ikke bare i kommunen som arbejdsplads, men i hele byen. Som borgmester ønsker jeg at tale på hele befolkningens vegne og skabe en fællesskabsfølelse, så byen kan løfte store opgaver, som vi for eksempel netop har demonstreret med Arctic Winter Games.

Jens Lyberths og Jesper Birk Bergers udtalelser er ødelæggende for dette sammenhold. Selv om det måske kan virke omsonst, skal jeg derfor indtrængende opfordre begge til en anden gang at tænke sig godt om, før de taler.