Grundlaget for selvstyre

Under sådanne forhold skal man være i besiddelse af en veludviklet indbildningskraft, hvis man som en politiker skal kunne rejse sig op og frejdigt erklære, at Grønland er klar til selvstyre!

Fredag d. 10. maj 2002
Jørgen Fleischer, Redaktør
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sociale spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Ansvarsbevidsthed
Den gode skole
Forældreskole


Grønland er atter kommet i offentlighedens søgelys som ansvarsløshedens Eldorado. Grønland er med andre ord et "godt stof". Hver uge, ja sågar hver dag bliver vi konfronteret med deprimerende nyheder, og den slags fremmer ikke selvstyretanken.

Men hvordan kan politikerne under sådanne omstændigheder påstå, at vi er modne til selvstyre? Er det ikke for meget af det gode?

Den første forudsætning for selvstyre er nemlig den, at man som borger i samfundet kan styre sig selv.

Ansvarsbevidsthed
Selvstyre fortoner sig i det fjerne, så længe ansvarsløsheden florerer, som det er tilfældet i dag. Hos et selvstyrebevidst folk hører man ikke om berusere, der sover rusen ud på vejen under en alkoholfri uge. Husspektakler som følge af alkoholmisbrug burde heller ikke forekomme i den uge.

Men hvad skete der i uge 18 for nylig?

Alt var ved det gamle! Det er tegn på, at der hersker stor ligegyldighed og ansvarsløshed i Grønland, der ellers stiler imod selvstyre.

Under sådanne forhold skal man være i besiddelse af en veludviklet indbildningskraft, hvis man som en politiker skal kunne rejse sig op og frejdigt erklære, at Grønland er klar til selvstyre!

Foruden mangel på uddannede folk er manglende ansvarsfølelse den største hindring for virkeliggørelse af selvstyre.

Den gode skole
Selvstyre skal ikke være en hovsaløsning, der skal gennemføres, koste hvad det vil. Det er nemlig et langtidsprojekt, der skal forberedes grundigt.

Og det er her børnene kommer ind. Nu må der gøres noget alvorligt for at give børnene en fremtid som ansvarsbevidste og pligttro samfundsborgere.

Det må selvfølgelig starte i Atuarfitsialak, Den gode skole.

Seksuel undervisning og undervisning i alkoholmisbrug må prioriteres højt i denne skole. Samfundet kan ikke længere tolerere, at der på årsbasis sker flere aborter end fødsler. Det store alkoholmisbrug kan heller ikke blive ved.

Desuden skal der undervises om faren ved narko og snifning, ligesom skolepsykologer skal prøve på at forhindre de mange tragiske ungdomsselvmord.

Ligeledes er det af stor betydning, at skolevejledere gang på gang understreger vigtigheden af at gennemføre en uddannelse.

Foruden undervisning i sprog og faglige kundskaber må Den gode skoles fornemste opgave være at gøre børnene til ansvarsbevidste og pligttro samfundsborgere.

Forældreskole
Borgmester i Nuuk Agnethe Davidsen har fået en glimrende idé om en skole for vordende forældre. Det er nemlig påkrævet, at de unge forældre kender deres ansvar over for deres børn.

Man siger, at det første år er det vigtigste i et menneskes liv. I dette år grundlægges menneskets vej fremover. Her er tryghed og kærlighed af den største betydning.

Det er lige så vigtigt, at barnet under opvæksten mærker fordragelighed og ansvarsbevidsthed i hjemmet, og ikke oplever en grænseløs ligegyldighed, hvor børnene er nødt til at flygte ud på gaden på grund af forældrenes kiv og druk.

Borgmester Agnethe Davidsen fortræffelige idé må danne skole i kommunerne gennem en aftenskoleundervisning.