Siumut i Maniitsoq kritiserer redaktøren for Atuagagdliutit / Grønlandsposten

På vegne af vore grønlandske landsmænd kan vi i Siumut Maniitsoq overhovedet ikke acceptere din handling, og vi betragter din adfærd som et udtryk for, at du betragter grønlændere som et dumt folk, der slet ikke er i stand til at styre deres land, fordi grønlændere er idioter efter din mening

Tirsdag d. 14. maj 2002
Hans Peter Mørch
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Kultur og samfund, Politik.

Fra Siumut Maniitsoq vil vi på det kraftigste klage over Atuagagdliutits chefredaktør, Jens Brønden.

I AG nr. 33 af 30. april 2002 skriver chefredaktør Jens Brønden i en lederartikel på side 2 "AG mener", under overskriften "Én af de to må ud", om koncernchef (i Royal Greenland) Keld Askær og vores (Siumuts) landsstyremedlem Hans Enoksen.

Jens Brønden peger på Hans Enoksen som den, der bør træde tilbage.

Ih du milde, Jens Brønden, sikken noget journalistisk idioti (ordet lånt fra et forsidecitat af koncernchef Keld Askær om Hans Enoksen), at du angriber Hans Enoksen på den måde. Når du bestrider en så ansvarsfuld stilling, bør du vide, at du personligt ikke kan afsætte Hans Enoksen, idet Hans er blevet ansat i sin nuværende stilling som politiker i Landstinget og landsstyret af sine grønlandske landsmænd, og er blandt stemmeslugerne. Dit angreb mod Hans Enoksen vil vi som grønlændere forstå som et kraftigt angreb mod os, det grønlandske folk. På vegne af vore grønlandske landsmænd kan vi i Siumut Maniitsoq overhovedet ikke acceptere din handling, og vi betragter din adfærd som et udtryk for, at du betragter grønlændere som et dumt folk, der slet ikke er i stand til at styre deres land, fordi grønlændere er idioter efter din mening.

Jens, jeg ved ikke, hvornår du kom til Grønland, men allerede for mange år siden opstod der mange problemer i Royal Greenland som følge af, at selskabet blev ledet af danskere. Problemerne, som kunne have være løst nemt, er ikke blevet løst, fordi man ignorerede fiskere og fabriksarbejdere, der råbte konstant op om problemerne, for eksempel om fiskekasseproblemerne. Det er netop på grund af fiskekasserne, at Hans Enoksen måtte se sig nødsaget til at reagere ligesom os, der er blevet helt trætte af denne problematik, og på vegne af vælgerne krævede han overfor koncernchefen at løse problemet hurtigst muligt. Vi mener, at Hans Enoksen som folkevalgt er i sin fulde ret til at stille sådan et krav på vegne af ejerne, det grønlandske folk, over for selskabets direktører, der hidtil kun har bestået af danskere, som ikke har villet høre på fiskernes problemer.

Som om det ikke er nok, gentog Jens Brønden i AG MENER sit kraftige angreb mod Hans Enoksen i den næste udgave af AG, og endda anklagede ham for at være racist/kriminel. Jens, du burde som journalist, have forstået at Hans kæmper en politisk kamp, desværre alene, for at forsvare sine landsmænd. Du og din kollega på Sermitsiaq, Poul Krarup, og direktøren i Grønlands Arbejdsgiverforening, Ole Rud, samt tidligere bestyrelsesformand Uffe Ellemann-Jensen, angriber og kritiserer hele tiden grønlændere og forsøger at få os ned med nakken med nedladende bemærkninger og vurderer os som idioter. I er også konstant efter vore fremtrædende landsmænd som Jess G. Berthelsen og Jens Lyberth, skønt de blot opmuntrer grønlænderne til at gå fremad. I gør det ved at angribe dem kraftigt gennem nedladende artikler i aviserne. Jeres handlinger er meget beklagelige, og desværre misbruger især du, som ansvarshavende redaktør, avisen Atuagagdliutit, som grønlænderne har været så glade for og stolte over, dengang avisen blev ledet af en grønlænder, til at nedgøre grønlændere konstant.

I Siumut-Maniitsoq har vi den holdning, at ingen fabrikker må lukke, fordi fabrikkerne er det vigtigste, der findes i Grønland. Desværre bliver de lukket så længe, de ledes af danskere. Det sker, skønt Grønland henter sin største indtjening fra fabrikkerne, og den gode indtjening medfører, at landskassen får større omsætning, således at vi kunne få tilført, hvad vi har brug for. Men det vigtigste er at give beskæftigelse til vore landsmænd/medejere.

Derfor, Jens Brønden, bemærk, hvem der stiller sig imod i diskussionen i vort kære land. På den baggrund vil vil opfordre vore partifæller i Siumut til at stille sig op i vores kamp for at forsvare vore grønlandske landsmænd. I den anledning vil vi tilbyde os selv - Siumut Maniitsoq - som centrum og udgangspunkt for denne kamp, og til at bruge Siumut Maniitsoq som et sted, hvor man henvender sig.

Som allerede sagt, kan du ikke afsætte Hans Enoksen, og derfor vil vi opfordre dig, som følge af dit kraftige angreb mod det grønlandske folk, til at trække dig tilbage som ansvarshavende redaktør i AG, og vi kræver, at du giver Hans Enoksen en undskyldning. Hvis du ikke vil gøre det, vil vi fra Siumut Maniitsoq kræve, at Atuagagdliutits bestyrelse vurderer denne skrivelse nøje.

Med venlig hilsen og med håb om at høre fra dig,
Hans Peter Mørch
Svar til Hans Peter Mørch og Siumut Maniitsoq

Kære Hans Peter Mørch

Tak for dit brev, som er holdt i en venlig og høflig tone. Det vil jeg prøve at leve op til i det følgende.

Lad mig med det samme gøre klart, så høfligt og forekommende, som det er mig muligt:

Der bliver ingen undskyldning til Hans Enoksen uanset, hvad Siumut i Maniitsoq eller andre steder vil gøre ved det!

Forklaringen er, at det jo ikke er Hans Enoksen, der er blevet hængt ud for at have en danskerfjendsk holdning. Det er ikke ham, der bliver bedømt på sin kulturelle eller etniske baggrund. Det er ikke ham, der bliver beskyldt for at have en skjult dagsorden om at tryne danskere, fordi han er grønlænder.

Næ, det er Hans Enoksen, der beskylder mig og andre for at bekæmpe grønlændere, der hjælper svage grønlændere - fordi vi er danskere! Og nu er også du godt i gang.

Atuagagdliutits opgave er kritisk at følge begivenhederne, skrive om dem, og - hvis det er principielt vigtigt - kommentere dem.

Det er præcis, hvad vi har gjort. Mens du - Hans Peter Mørch - i denne sag ignorerer den virkelighed, der ligger uden for din egen horisont.

I dit høflige brev skriver du en masse ting, der ikke passer. Dem bliver jeg nødt til at berigtige:

Du antyder, at jeg er ude på at afsætte Hans Enoksen. Det er jeg ikke. Det må han og Siumut selv finde ud af. Atuagagdliutit vurderede blot, at det var mest sandsynligt eller logisk, at det var Hans Enoksen, der gik ud som taber i konflikten Askær/ Enoksen.

Du skriver, at et angreb på Hans Enoksen er et angreb på det grønlandske folk. Sikke dog noget vrøvl. Tror du, den danske presses kritik af Anders Fogh Rasmussen bliver opfattet som et angreb på det danske folk?!

Du har intet belæg for at påstå, at jeg opfatter grønlændere som et dumt folk eller som idioter. Hvor får du dog de tanker fra?

Du ved ikke, hvornår jeg kom til Grønland, skriver du. Det gjorde jeg såmænd 12. februar 1968, da jeg blev importeret fra Danmark af min tidligere chef Jørgen Fleischer, som jeg har haft et frugtbart samarbejde med i mange år. Du behøver altså ikke belære mig om udviklingen i de sidste 34 år.

Du mener, at Hans Enoksen som folkevalgt er i sin fulde ret til at stille krav til Royal Greenland på vegne af ejeren. Det kan jeg næppe modgå, men så skal han - med mandat fra det samlede landsstyre - henvende sig til Royal Greenland for i samarbejde med ledelsen her at finde en løsning på de problemer, der måtte være. I stedet optræder han offentligt, som om han er virksomhedens daglige leder og gør sig derved til genstand for berettiget, alvorlig kritik.

Det er rigtigt, at lederen i Atuagagdliutit nr. 34 omtaler Hans Enoksens racistiske tankegang. Den formulering står vi gerne ved. Begrebet "racisme" anvendes i dag om mennesker, der skærer alle individer af en bestemt race eller en bestemt kulturel eller etnisk gruppe over en kam og begrænser deres rettigheder. Med sine udtalelser begrænser Hans Enoksen danskeres ret til at deltage i den demokratiske proces, fordi han ikke anerkender deres ret til at fremsætte ytringer om politikere af grønlandsk herkomst. Altså bygger Hans Enoksen sin kommentar til Atuagagdliutits kritik på en racistisk tankegang! Beklager, men sådan er det. Du skriver, at jeg - og andre - hele tiden prøver at få grønlænderne ned med nakken. Jeg kan ikke svare for andre, men for Atuagagdliutit gælder, at hverken redaktør, journalister eller medarbejdere i øvrigt er ude på at få nogen ned med nakken. Vi er desuden fuldstændig ligeglade med, om den kritik vi i ny og næ fremsætter, rammer danskere, grønlændere, amerikanere eller kinesere. Nu er det heldigvis sådan, at der er flest grønlændere her i landet, og derfor er det ikke mærkeligt, at det er grønlændere, der hyppigst står for skud.

Du skriver, at jeg altid er på nakken af fremtrædende grønlændere som Jess G. Berthelsen og Jens Lyberth. Det er ikke sandt. Du læser ikke avisen ordentligt, men forventer i dit "farvede" og forudindtagede sind, at jeg som dansker vil bekæmpe grønlandske ledere. Det, du kritiserer mig for, er noget, der foregår inde i dit eget hoved.

Du ønsker, jeg trækker mig tilbage som redaktør for AG, fordi avisen har redegjort for, hvor langt ude Siumut-formand Hans Enoksen er, og du tror, du kan få Atuagagdliutits bestyrelse med på den. Også her er du galt ude. Bestyrelsen ville med rette kunne kræve mig til regnskab, hvis jeg lod Hans Enoksens nederdrægtigheder passere upåtalt i avisen.

Og så vil jeg til sidst råde dig til større forsigtighed en anden gang. Det er sandt, at jeg er chefredaktør, som det hedder fra gammel tid her på bladet. Men du skal ikke regne det for givet, at det er mig, der har skrevet de pågældende ledere i avisen? For snart to år siden harcelerede netop omtalte Jess G. Berthelsen over en af avisens ledere. Også han faldt for fristelsen til at påstå, at kun en dansker kunne tænke og skrive sådan. Det er så bekvemt, når man ikke kan finde på andet... Uheldigvis for Jess G. Berthelsen holdt jeg på det tidspunkt ferie, og avisens ledere blev skrevet af min grønlandske stedfortræder. Så vær lidt forsigtig med de racistiske påstande. Det er ikke altid mig, der fører pennen.

Venlig hilsen Jens Brønden