Også fattige og nødlidende mennesker i Nuuk Kommune

Der udmeldes jo om oprettelse af selvstyrefonde som den danske stat skulle bekoste - Er det realistisk politik eller rent ud sagt populistisk ideologi ? Skal vi tro på at Danmark og den danske befolkning på grund af vores "brune øjne" vil handle på denne fremgangsmåde?

Onsdag d. 24. juli 2002
Erik H. K. Heilmann
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sociale spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Landsdækkende problem
Skam og problemer starter
Løsningsforslag og realistiske ideer efterlyses
Når jeg læser i De Grønlandske Landsdækkende aviser om sociale-, boligmæssige og fattigdomsproblemerne får jeg på det nærmeste fornemmelsen af, at problemerne angående sociale-, boligmæssige og fattigdom kun findes og skal løses for alle Grønlands Kommuner undtagen Nuuk Kommune - Er Nuuk Kommune ikke en del af Grønland ? - Eller er det "bare" Nuummiutterne ?

Man kunne nok med rette spørge om hvorfor og hvordan problemerne opstår samt hvordan man vil afhjælpe eller løse problemerne for hele Grønland.

Landsdækkende problem
For at afhjælpe eller løse problemerne må politikerne samt embedsvirket først erkende, at problemerne er landsdækkende, hvor man også tager problemerne i Nuuk Kommune alvorligt. Næsten alle lands- og kommunalpolitikerne her i landet går nærmest udfra, at Nuuk Kommune jo har så mange penge så alle problemerne derfra skal De ikke tænke på. Men hvor komme nogle af problemer i Nuuk Kommune fra ? Og har Nuuk Kommune også så mange penge som man går rundt og siger ?

Ja, Nuuk Kommune er hovedstadskommune i Grønland som virker som magnet for befolkningen i hele Grønland. Der er mange som gerne vil flytte til Nuuk. Levet er jo så "problemfrit" og "lettere" i Nuuk, hvor man kan finde bolig hos familie eller bekendte, hvor der er at finde arbejde samt pulveriserende natteliv i hverdagen og specielt om weekenden.

Man kan meget lettere købe ting og sager i Nuuk som man tidligere har været nødsaget til at skulle bestille eller anskaffe på anden måde. Man bruger løs af penge for man vil jo gerne eje ditten og datten og man har jo penge med fra "hjemmet".

Hvad sker der så når pengene er sluppet op ? Hvad sker der når man "vågner" op en dag uden "venner" eller familien som er blevet træt af ens opførsel som "kongen" på den grønne gren ?

Ja, man er jo stadig i Nuuk Kommune. Man har fortalt venner og bekendte, at man flytter til Nuuk for her er der så "problemfrit" og "lettere". Skal man tage skammen i sig og "rejse" tilbage til vante omgivelser til "hjem" kommunen og starte på en frisk eller hvad ? Hvad vil bekendte og familie sige når man kommer "hjem" ?

Skam og problemer starter
Hvis man er for stolt til at tage skammen i sig og erkende, at man har vurderet forkert så starter problemerne først rigtigt for en. Familie eller bekendte "bliver" trætte af en nu, hvor der ikke er penge til at feste for eller fordi de er blevet træt af en fordi man har festen og lavet ballade som ikke har været godt for familien eller bekendte.

Man bliver smidt ud fra familiens- eller bekendtes hjem. Og hvor skal man så bo ? Man har jo brugt alle pengene og fået smag for det "søde lev" i storbyen Nuuk. Man er samtidig for "stolt" til, at erkende man har fejlet eller fejlvurderet - hvad så lille du ?

Hvordan kunne man forebygge problemernes opståen ? Ja, nogle ville sige der skal landstingsvalg til for at ændre på forholdene. Nogle ville sige sådan skal det åbenbart bare være. Andre ville fornærmede "bare" se til uden at ville gøre noget. Hvordan vil du selv forholde dig ?

Løsningsforslag og realistiske ideer efterlyses
Der mangler åbenbart ideer og handling fra den Grønlandske befolkning. Grønland er ikke tjent med, at man fra politisk side "bare" venter på, at problemerne "selv" forsvinder ved populistiske udmeldinger om ditten og datten uden reelt handling.

Der udmeldes jo om oprettelse af selvstyrefonde som Den Danske Stat skulle bekoste - Er det realistisk politik eller rent ud sagt populistisk ideologi ? Skal vi tro på at Danmark og den danske befolkning på grund af vores "brune øjne" vil handle på denne fremgangsmåde ?

Når man udmelder om reduktion eller afskaffelse af bloktilskudet fra Den Danske Stat og samtidigt udmelder om tiltag som koster mange-, mange-, mange penge indenfor specielt Sundheds- og Socialvæsenet. Ja, så blæser man med mel i munden. Hvor skal man skaffe pengene fra ? Hvem er det der kommet til at skulle betale for alle omkostningerne ?