Ny kritik af hvalfangst

I 2001 indrapporterede de grønlandske myndigheder, at i alt fire pukkelhvaler blev fanget det år. Forrige sommer blev en pukkelhval åbenlyst beskudt med riffel i fjorden ud for Nuuk

Fredag d. 26. juli 2002
Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog    
Emnekreds: Kultur og samfund, Miljø og natur.


Fangerne afventer lavvande, før denne sildepisker kan slagtes - Admiralitetsøen ved indsejling til havnen i Nuuk
 
For snart to uger siden blev en totalfredet pukkelhval anskudt i Vestgrønland. Hvalen måtte aflives af jagtbetjenten i Sisimiut.

Den alvorligt anskudte pukkelhval blev observeret af en grønlandsk fiskekutter ud for Sisimiut, der rapporterede hændelsen til politiet. Politiet anmodede efterfølgende jagtbetjenten om at aflive hvalen.

Ifølge jagtbetjent Hans Mølgaard, Sisimiut, havde hvalen alvorlige skudsår fra en eller flere rifler. Hvalen, der var fuldvoksen, havde på grund af skudsårene besvær med at dykke.

Pukkelhvalerne har siden 1986 været omfattet af en verdensomspændende fredning.

IWC oplyser, at der i perioden 1995-2000 ikke er rapporteret om bifangst eller ulovlig nedskydning af pukkelhvaler i Grønland. I 2001 indrapporterede de grønlandske myndigheder, at i alt fire pukkelhvaler blev fanget det år. Forrige sommer blev en pukkelhval åbenlyst beskudt med riffel i fjorden ud for Nuuk.

Mark Simmonds, fra den internationale hvalbeskyttelsesorganisation The Whale and Dolphin Society i England, er chokeret og bekymret over denne ansvarsløshed i Grønland.
- Ansvaret hviler også på Danmark, der jo repræsenterer Grønland i de internationale møder. Det er på tide, at også Danmark tager dette område alvorligt.
The Whale and Dolphin Society var medvirkende til at Grønlands Hjemmestyre modtog mere end 1000 protest-emails i april i år efter nyheden om, at mere end 30 spækhuggere var blevet skudt i Diskobugten.

På forårets møde i den internationale Hvalfangstkommission, IWC, blev den grønlandsk-danske delegation kritiseret for at have rod i dokumentationen om hvalfangsten og manglende viden om bestandenes størrelse.

Landsstyremedlem Hans Enoksen udtalte i den forbindelse, at Grønland på sigt ønsker at få lov til at jage pukkelhvaler.

Til dette siger Mark Simmonds:
- Grønland og dermed Danmark søger IWC om større og større hvalfangstkvoter, men man udnytter ikke engang de nuværende kvoter fuldt ud. I 2000 blev kun 155 vågehvaler ud af en kvote på 187 fanget, og der er tilsyneladende et stort udsmid af hvalkød.
På Hvalfangstkommissionens møde kom det også frem, at Grønland eksporterer hvalkød til Danmark.

Mark Simmonds udtaler til Sermitsiaq, at denne eksport formentlig er i strid med de betingelser som Grønland har fået sine hvalkvoter på, og siger:
- Vi er i gang med at undersøge om denne eksport kan opfattes som kommerciel. Det må den vel være siden grønlændere i Danmark bestiller og betaler for hvalkødet?.
Småhvaler, det vil sige spækhugger, narhval, hvidhval og marsvin er ikke dækket af Hvalfangstkommissionens regler og er derfor ikke omfattet af internationalt bindende kvoter.