Vi skal finde alternative løsninger

Enhver kan indse, at hverken hjemmestyret eller kommunerne har mulighed for at rejse de midler, der skal til, såfremt vi skal etablere og drive de 175 - 200 døgninstitutionspladser, der ifølge Kanukokas undersøgelse er akut behov for at udvide det eksisterende antal døgninstitutionspladser med.

Fredag d. 13. september 2002
Ole Dorph
Emnekreds: Børns vilkår, Etik, Kultur og samfund, Politik, Sociale spørgsmål.

Kære Conny Gregersen Tak for dit bidrag til debatten.

Handlingsplanen "Tassa - De næste 1001 dage" har på ingen måde til formål at sætte en stopper for det meget store, meget seriøse og til tider meget opslidende arbejde, du og i hundredvis af socialmedarbejdere, pædagoger, psykologer, sundhedsfagligt personale, personalet på døgninstitutioner, politik og mange andre udfører til daglig..

Det er altså ikke for at genere hverken dig eller dine kolleger og det arbejde I udfører til daglig, og som jeg har stor respekt for, at jeg nu introducerer handlingsplanen "Tassa - de næste 1001 dage".

Handlingsplanen har til formål at forstærke den nuværende indsats gennem fem supplerende indsatser i erkendelse af, at problemet ikke kan løses alene af det offentlige, ligesom problemet tilsyneladende ikke kan løses alene gennem de metoder og fremgangsmåder, vi i dag betjener os af.

Enhver kan indse, at hverken hjemmestyret eller kommunerne har mulighed for at rejse de midler, der skal til, såfremt vi skal etablere og drive de 175 - 200 døgninstitutionspladser, der ifølge Kanukokas undersøgelse er akut behov for at udvide det eksisterende antal døgninstitutionspladser med.
 
ATAGU - Når hensyn til økonomi og selvrespekt vejer tungere end bekymringen for de udsatte børn:"Hvis ikke der sættes massivt ind for at bremse denne udvikling og få løst problemet, vil vi stå overfor en risiko, der truer med at ødelægge vores samlede økonomi og betyde et voldsomt tab af selvrespekt."Ole Dorph, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked
Det kan vi i sagens natur ikke magte, økonomisk eller personalemæssigt.

Der må og skal afsættes midler til supplerende forebyggelsesindsatser så tidligt som muligt for og med hele den udsatte familie, hvis vi skal gøre os håb om at bremse den vækst i antallet af udsatte børn og unge, meget tyder på, vi står overfor.

Hvis ikke der sættes massivt ind for at bremse denne udvikling og få løst problemet, vil vi stå overfor en risiko, der truer med at ødelægge vores samlede økonomi og betyde et voldsomt tab af selvrespekt.

Det hverken kan eller vil jeg stiltiende være vidne til som ansvarligt landsstyremedlem for socialområdet.

Handlingsplanen "Tassa - de næste 1001 dage" er i erkendelse af ovenstående mit bedste og i øjeblikket mest realistiske bud på 5 supplerende indsatser, der - sammen med de mange gode indsatser, der i forvejen gennemføres - kan bidrage til, at der skabes et bedre og bredere omkring flere af de børn, unge og andre familiemedlemmer, der i dag udsættes for invaliderende psykiske og fysiske overgreb.