Under al kritik

Især når situationen ender så sørgeligt, ville man ønske sig en bedre hjælp og information, så det kun er selve sygdommen og dødsfaldet man skal forholde sig til, og ikke alle mulige spørgsmål om hvorvidt der er råd til at bo på patienthotellet, om man har midler til at få mad, transport etc.

Mandag d. 16. september 2002
Anonym
Emnekreds: Etik, Grønlændere i Danmark, Kultur og samfund, Politik, Sundhedsvæsenet.

Som pårørende til et nu afdød familiemedlem som var patient på Rigshospitalet fra Grønland, kan man ikke lade være med at blive forundret og føle afmagt over, hvor ringe, for ikke at nævne hvor lidt hjælp der har været at hente, hverken fra Kommunen i Narsaq, eller hos det grønlandske personale på Rigshospitalet og Patienthjemmet.

Når man står i en så fortvivlende situation, kunnet man have ønsket sig både en bedre information og vejledning i det hele taget med hensyn til transport af kisten og hvordan man forholder sig til de forskellige instanser, bare sådan noget som, hvem der skal have besked, hvad med kapellet? etc. etc., når et familiemedlem afgår ved døden under behandling på Rigshospitalet.

Det som manden til den afdøde, en 76-årig ældre mand - som ikke kan kommunikere på dansk, som ikke er vant til at rejse og ikke kender til de danske transportsystemer etc. - kom ud for, er under al kritik.

Manden til afdøde fik lykkeligvis godkendt billetten fra Kommunen i Narsaq, men for det første skete det 1 time før afgangen, så han ikke havde mulighed for at tage kontakt med noget af familien i Danmark om afhentning, hvor han skulle bo o.s.v. Han havde meget svært ved at klare sig her, og var således afhængig af hjælp til alt. Vi som familie vil gerne vide, hvor kommunen har været henne i alt det her, hvad er der blevet af menneskelige medfølelse. Er det sådan, at det hele er blevet et spørgsmål om økonomi med hensyn til at hjælpe både en uhelbredelig syg patient, men også at udsætte pårørende for en så fortvivlende situation, udover det man skal igennem.

Jeg håber for det første, at fremtidige patienter og pårørende bliver behandlet bedre, for det andet er ingen tjent med, især når situationen ender så sørgeligt, ville man ønske sig en bedre hjælp og information, så det kun er selve sygdommen og dødsfaldet man skal forholde sig til, og ikke alle mulige spørgsmål om hvorvidt der er råd til at bo på patienthotellet, om man har midler til at få mad, transport etc. når man står i situationen.

Dette er skrevet af en pårørende i Danmark.
Atagu: Vedkommende ønsker at være anonym