Min ret som borger i et demokratisk samfund

Det er selvfølgeligt skuffende at de politikere som jeg selv med så stor entusiasme har kritiseret ikke selv har haft nogen indvendinger, eller har forsvaret deres politik og holdninger

Onsdag d. 2. oktober 2002
Rune Broberg
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Kultur og samfund, Politik.

Jeg læste dit åbne brev med stor fornøjelse, efter alt hvad jeg har skrevet er du den første der til dato har modsagt og kritiseret mig, og mine holdninger. Det er selvfølgeligt skuffende at de politikere som jeg selv med så stor entusiasme har kritiseret ikke selv har haft nogen indvendinger, eller har forsvaret deres politik og holdninger.

Jeg tror bare at der er noget som du har misforstået, når du siger at det er for sjov og for at vælte, og på andre måder nedgøre alle politikere som sider i den røde førerbunker, at jeg skriver.

Jeg kritiserer politikerne når disse foretager sig ting og siger ting, som jeg ikke er enig med dem i, dette gør jeg fordi at dette er min ret som borger i et demokratisk samfund, men dette er ikke den eneste grund, en anden grund er at mange at disse beslutninger som politikerne tager har konsekvenser for mit liv, for mine børns liv, for min families liv, deres beslutninger har også betydning for min nabos liv, og hans børns liv, dette uanset om man bor i en by eller om man bor i en by, så har deres beslutninger betydning for det liv man lever, og vi har kun dette ene liv, og når vi bliver gamle er der ingen vej tilbage.

Hvad angår din påstand om at jeg vil vælte politikerne, så har du fuldstændig ret, jeg ligger ikke skjul på at jeg mener at der er nogle politikere der har overlevet sig selv, og som jeg mener bør erstattes med nogle yngre mennesker, med nye ideer, og nye kræfter.

Hvad angår din påstand om at jeg fremlægger mine holdninger som de eneste rigtige er heller ikke rigtigt, jeg står inde for mine holdninger, alle mine holdninger, om du er enig eller ej, det er op til dig, hvis du har læst mine læserbreve som du påstår, så burde du være klar over at jeg faktisk deler holdning med enkelte siddende politikere.

Jeg mener heller ikke mine holdninger er de eneste rigtige, men jeg mener at de på nogen områder er mere rigtige, og bedre end mange af dem der har været fremført af de politikere som jeg har kritiseret.

En ting som jeg dog finder komisk, er at du siger at hvis jeg kom til at sidde på en af taburetterne, så ville jeg tvinge min mening ned over hovedet på alle dem der havde en anden mening, jeg finder dette komisk, idet at for mig lyder det som om at du ikke har fulgt med, i hvad jeg har skrevet og for det andet fordi at det du er bange for at jeg skal gøre lyder som en meget præsis beskrivelse af den politik som bliver ført i dag, og som er noget af det som jeg gerne vil lave om på.

Hvis du havde fulgt med som du jo påstår, så ville du vide at der sider nogle politikere centralt i Nuuk, og tvinger mange ting ned over kommunerne på kysten, styreformen i landet er autoritær og betegnes som værende topstyring af kloge mennesker, i universitetet i Nuuk.

Hvis man afskaffede denne styreform ville man hurtigt finde ud af at 56.000 hjerner tænkte bedre, og belyste problemerne bedre, end 31 hjerner, og hvis man tillod alle 56.000 hjerner at tænke og få indflydelse på deres eget liv, så ville man have et velfungerende demokrati, og det er disse ideer som demokraterne, og jeg står for.

Hvis man dertil ligger at alle har krav på at kunne tage en uddannelse, samt at alle har krav på en bolig, samt at alle der beslutter sig for at leve sammen og få børn sammen, har krav på at få en bolig, som passer til familiens størrelse, så har man et velfungerende demokratisk samfund med færre sociale problemer, end i dag.

En anden ting som jeg finder komisk, er at du siger at det Grønlandske samfund er meget vågne og interesseret i politik, hvad mener du, "Vi skal følges ad", hvem er vi?, er det dem der tænker som dig, dem som du er enige med, DINE kammerater, jeg er lidt forvirret, man skal blande sig i politik, og følge med, bare man er enig med dig og dine, kalder du det demokrati?.

Hvor vidt jeg regner med at blive valgt, dette finder jeg underligt, det er da ikke noget som jeg bestemmer, først må valgbarheds nævnet eller hvem der nu beslutter sig for den slags bestemme om jeg overhovedet må stille op, dernæst er der nogle vælgere der skal beslutte hvor de vil sætte deres kryds, jeg er derfor den sidste i verden der har nogen som helst indflydelse på om jeg skal vælges eller ej, og derfor den sidste du skal spørge, om dette.

Det eneste jeg kan siger er, at jeg vil arbejde for at alle får en bolig, alle skal have mulighed for at eje deres bolig, samt at alle skal have en uddannelse, hvis de vil have den.

Hvis det er et problem for nogle at tage en uddannelse fordi at de faktisk skal kunne tale 3 sprog, hvis de har Grønlandsk som modersmål, så må lovgiverne, åbne mulighed for at de ikke behøver at tale dansk, men kan nøjes med at lære engelsk, og derefter tage en uddannelse på engelsk.

Hvis de er gift og har børn, eller af andre grunde ikke kan forlade deres by/bygd, så må lovgiverne åbne op for muligheden for fjernundervisning, og give de mennesker en computer og betale for en Internet forbindelse, og give dem studiestøtte så de kan tage deres fjernundervisning uden at skulle arbejde, ganske som alle andre studerende.

Det kan være at folk ikke tror på at jeg kan gennemføre ovenstående, og det kan være at folk syntes at det er en dårlig politik, så skal man bare sætte krydset et andet sted, men det er et spørgsmål du skal stille vælgerne og ikke mig.

Til sidst, vil jeg svare på din opfordring om at jeg skal opføre mig ordentligt, samt at demokraterne følger Per Berthelsens model.

Jeg tror på den personlige frihed & ytringsfrihed, jeg mener at det er grundlæggende rettigheder som skal respekteres af alle, og er rettigheder for alle, derfor mener jeg at jeg har ret til at skrive, tale og tænke som jeg selv ønsker, og som jeg vælger at gøre i mit liv, og med mit liv.

Retten til at foretage disse valg er mine og mine alene, og ingen, hverken dig eller nogen som helst anden, skal diktere mine valg i livet, ønsker, ideer, drømme, tanker, min måde at leve mit liv på, På Grønlandsk ville jeg formulere mig således, Inuk Nammineq.

Hvad angår at demokraterne følger Per B, så er demokraterne et parti som er lavet af Per B, derfor er det naturligt at Pers tanker og ideer, skinner igennem, men demokraterne har en hensigtserklæring og alle der kan tilslutte sig disse ideer, er i princippet demokrater, dette betyder at du kunne være demokrat uden at vide det.

Per, var i sine unge dage en stor kunstner, en musiker der bevægede mange mennesker, med sin musik, i dag har han hævet sig over dette og arbejder for sine ideer på et politisk plan.

En ting der dog er gennemgående for partiet demokraterne er at det er et parti af individuelle personer, der tilslutter sig nogle grundlæggende ideer, som Per har formuleret, jeg har ikke mødt de fleste af de andre demokrater(jeg kender 2), da demokraterne er et parti der strækker sig over hele kysten, og er repræsenteret i de fleste byer og bygder.

Og ganske tankevækkende er det et parti, der ikke understøtter, pamperi og kammerateri.

Per har udover det, også fremstået som et godt eksempel, og nægtet at tage del i kammerateriet, på trods af dette har indebåret nogle omkostninger, for ham selv personligt, dette vil jeg mene er et karakter træk som ville have klædt andre politikere, hvis de som ham, havde haft styrken og modet til at gå mod strømmen og agere efter hvad der er bedst for befolkningen, og informere befolkningen, i stedet for hvad der er bedst for ens egen pengepung.

Ja demokraterne er skabt og formet af Per, men IA, Siumut & Atassut blev også skabt og formet af nogle få nøglepersoner, som fandt tilslutning af mennesker der kunne tilslutte sig disse partiers målsætninger og ideologier, på samme måde som det er tilfældet med demokraterne.

Til sidst vil jeg komme med en kommentar om, din bemærkning om at vi nu er på vej til selvstændighed, hvis Grønland skal være selvstændig, nu eller i fremtiden, så passer min politik faktisk meget godt ind i billedet, da min politik faktisk giver det grundlag som et selvstændigt Grønland har brug for.

Hvis Grønland skal være selvstændigt, så skal der uddannes mange flere mennesker, og derfor må man på uddannelsesområdet tænke i nye baner, således at så mange som muligt for en uddannelse med et resultat der er så godt som muligt.

Hvis vi forventer at folk skal koncentrere sig om at tage en uddannelse, og gennemføre uddannelsen, så må lovgiverne sørge for at de studerende for de rigtige rammer, trygge rammer som de kan studere under.

Og hvis vi vil have et selvbærende erhvervsliv, der kan betale for selvstændigheden, så må vi ligge kompetencen ud på kysten, så de lokales erfaringer på stedet bliver brugt.

Nuka A/S i Niaqornaarsuk må nødvendigvis styres af folk der lever i Niaqornaarsuk og kender de lokale forhold i dette område, og derfor kan planlægge efter de forhold der gør sig gældende i Niaqornaarsuk.

I stedet for at der sidder en mand i Nuuk, som måske aldrig har været i Niaqornaarsuk, og derfor ikke kender de forhold som han sider og skal planlægge efter.

Jeg har rent faktisk været i Niaqornaarsuk, og er klar over at de mennesker der lever i denne bygd sider inde med en viden, der overhovedet ikke bliver brugt i dag.

Hvis man lagde kompetence ud til de mennesker som sider med den viden om de lokale forhold, så ville de mennesker side til det næste borgermøde og diskutere hvordan de kunne bruge deres ressourcer bedre, og hvordan at de kunne tjene flere penge, og hvordan man kunne hæve indhandlingspriserne, og forbedre lønnen for dem der arbejdede på fabrikken.

Men dette er du imod, eller hvad.