Vi støtter kulturen, men ikke på bekostning af ICC

Når alt dettte er skrevet, så er det på sin plads at understrege, at støtten til parablyorganisationen tidligst kan blive realiseret i forbindelse med finansloven for 2012

Tirsdag d. 7. december 2010
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Kultur og samfund.

Der skal ikke herske tvivl om Inuit Ataqatigiits støtte til kunstnernes parablyorganisation EPI, men der skal heller ikke sås tvivl om, at Inuit Ataqatigiit bakker op omkring ICC.

Landstingets finanslov for 2011 er så ny, at den endnu ikke er gået i tryk endnu, men det betyder ikke, at der er slinger i valsen med hensyn til Inuit Ataqatigiits støtte til ICC.

Det skal understreges, at vi støtter op om kulturen, dette blev blandt andet udtrykt ved teaterloven, der blev enstemmigt vedtaget af landstinget. Vi støtter op omkring parablyorganisationen for kulturarbejderne, og deres bestræbelser på at nå deres mål, blandt andet ved medfinansiering gennem finansloven.

Inuit Ataqatigiit mener, at det er nødvendigt med et overordnet kulturpolitik, derfor ser vi frem til et kooordineret kulturpolitisk tiltag, der vil blive fremlagt af Naalakkersuisut.

Når alt dettte er skrevet, så er det på sin plads at understrege, at støtten til parablyorganisationen tidligst kan blive realiseret i forbindelse med finansloven for 2012.

For at fjerne ethvert tvivl hos nogen: Støtten til EPI bliver ikke på bekostning af ICC.

Læs også Velkommen til EPI