Kan arbejdsløsheden fjernes ved ”rabiate” bekæmpelsesmetoder?

I stedet for at angribe en hel branche for at ”spekulere i udnyttelse af fremmed arbejdskraft” - og opfordre politikerne til ”rabiate bekæmpelsesmidler”, vil vi opfordre SIK til at samarbejde med alle relevante instanser om at mobilisere den arbejdskraft, der passer til de krav, som hotel- og restaurationsbranchen stiller i et moderne samfund.

Mandag d. 4. februar 2013
Karsten Klausen, sekretariatschef i Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Erhverv, Kultur og samfund.

På IA’s landsmøde tordnede SIK’snæstformand, Josef Therkildsen, mod arbejdsløsheden i Grønland, og han rettede især skytset mod IA og hotel- og restaurationsbranchen.

”IA skal være med til at finde et rabiat bekæmpelsesmiddel, der kan nedbringe disse ulyksalige tal”, argumenterede SIK-næstformanden iflg. Sermitsiaq.ag - og fortsatte: ”Det kan ikke være rigtigt, at vi her i landet har ansat mellem 300 og 400 mennesker fra hovedsageligt Thailand og Filippinerne til at løse opgaver i restaurations-branchen, på grillbarer og endvidere til at udføre rengøringsarbejde”.

Ja, sådan faldt ordene, og Grønlands Arbejdsgiverforening er da helt enig med Josef Therkildsen i, at arbejdsløshed er et stort problem. Ingen kan da vist heller være i tvivl om, at GA kæmper hårdt for, at grønlandske virksomheder og ikke mindst lokale medarbejdere skal løse flest mulige arbejdsopgaver i Grønland. Men det kræver på visse områder vilje til omstilling hos den enkelte - og ikke mindst at vi som samfund løser en række strukturelle problemer i relation til mobilitet, uddannelse etc. At angribe en enkelt branche for nærmest at være selve symbolet på, at vi har et alvorligt samfundsproblem, er ren og skær paraderetorik. Og i øvrigt temmelig uretfærdigt.

For det første vil hotel- og restaurationsbranchen hellere end gerne ansætte endnu flere grønlandske medarbejdere. Vi gør en stor indsats for at rekruttere unge mennesker, der er villige til at arbejde på de betingelser i relation til fx service og stabilitet, der kræves. Herunder at man skal være indstillet på de forskudte arbejdstider, som er tvingende nødvendige inden for denne branche. Og det lykkes faktisk i større og større omfang.

For vi taler vi om den branche, der uddanner flest lærlinge i forhold til antal faglærte. Det er en branche, der på mange måder har udviklet sig meget markant i relation til både kapacitet, kvalitet og professionalitet i de senere år. Blandt andet ved at uddanne grønlandske medarbejdere på en række områder. Samtidigt resulterer denne udvikling i mange afledte arbejdspladser i andre erhverv.

I stedet for at angribe en hel branche for at ”spekulere i udnyttelse af fremmed arbejdskraft” - og opfordre politikerne til ”rabiate bekæmpelsesmidler”, vil vi opfordre SIK til at samarbejde med alle relevante instanser om at mobilisere den arbejdskraft, der passer til de krav, som hotel- og restaurationsbranchen stiller i et moderne samfund.