Emne: Landskassen


Undersøgelse af brug af optankningskort i forbindelse med benyttelse af tjenestebil

Bo Colbe, Partner, statsautoriseret revisor
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tirsdag d. 16. oktober 2018

Bilen anvendes af Naalakkersuisoq og dennes ægtefælle, men ud fra det oplyste har [navn fjernet] også haft adgang til bilen Departementets medarbejdere har opgjort et beløb på 6.855,45 kr., der med sikkerhed er anvendt til optankning af [navn fjernet] båd. I disse tilfælde er optankning sket fra en benzinstander, der med sikkerhed er anvendt til optankning af [navn fjernet] båd. I disse tilfælde er optankning sket fra en benzinstander, der på grund af standerens fysiske placering - alene kan anvendes til optankning af både. [Navn fjernet] har ifølge det oplyste bekræftet dette mundtligt

Bombesprængt landskasseregnskab blev færdiggjort

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 2. juni 2015

Aleqa Hammond havde opbygget en gæld, og nævnte dato havde en afdragsgæld på 106.363,27 kr. Der var tale om betaling for rejse af familiemedlemmer, regninger til minibar i restauranter og des lige, samt betaling af Selvstyret for leje af privatudlejning. Gælden var i flere omgange blevet rykket for, uden held, og først den dag da Revisorerne skrev til Revisionsudvalget blev disse betalt.

Offentliggørelse af rapporten

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 31. december 2014

Aleqa Hammond skal betale for ferieudgifter i Paris og Island. Kuupik Kleist bør snarest få sit udestående ud af verden. Anthon Frederiksen skal betale for de rejser, som var private.

Opfølgning på landsstyremedlemmers mellemværende med Selvstyret

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tirsdag d. 30. december 2014

Bortset fra Kuupik Kleists mellemværende, så er alle embedsrelaterede mellemværender indfriet
Tilknyttede tekster:

Demokraternes ordførerindlæg ved godkendelse Landkassens regnskab for 2008

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 2. december 2009

Demokraterne er glade for at udmeldingerne fra landsstyret om, at man fremadrettet ville arbejde hårdt for, at gælden til det offentlige nedbringes og at man vil gennemføre nye tiltag for, at gælden i fremtiden ikke stiger og stiger, som den hidtil har gjort.