Landsstyrets politisk økonomisk Beretning 2009

Der er indbygget en skævhed i den nuværende fordeling af skatteindtægter mellem Hjemmestyret og kommunerne. Hovedparten af stigningen i skatteindtægterne tilfalder kommunerne, mens det er Hjemmestyret, der skal finansiere en stor del af velfærdsforbedringerne.

Onsdag d. 17. juni 2009
Grønlands Landsstyre
Emnekreds: Landsstyret, Politik, Økonomi.

Når skattebetalingerne til det offentlige stiger som følge af økonomisk vækst tilfalder størstedelen af indtægtsstigningen kommunerne.

I bloktilskudsaftalerne mellem kommunerne og Hjemmestyret er der samtidig tradition for, at kommunerne kompenseres for udgifter som følge af ny lovgivning. Der er i befolkningen en forventning om, at økonomisk vækst og dermed flere indtægter til det offentlige indebærer, at velfærden forbedres.

Der er imidlertid indbygget en skævhed i den nuværende fordeling af skatteindtægter mellem Hjemmestyret og kommunerne. Hovedparten af stigningen i skatteindtægterne tilfalder kommunerne, mens det er Hjemmestyret, der skal finansiere en stor del af velfærdsforbedringerne.

Landsstyret vil tage initiativ til, at der fremover sikres en rimelig balance mellem den service, der finansieres af kommunerne, eksempelvis ældrepleje og folkeskoler, og den velfærd, der finansieres af Hjemmestyret, eksempelvis sundhedsvæsenet og offentlige pensioner.

Læs beretningen her: Landsstyrets politisk økonomisk Beretning 2009