Transparency Greenland i lommen på Grønlands Arbejdsgiverforening

Pressemeddelelsen viser med al tydelighed, at Grønlands Arbejdsgiverforening har bestilt Transparency Greenland til at komme med en bestemt konklusion. Grønlands Arbejdsgiverforening erkender nu blankt, at målet med Transparency Greenland´s analyser er at få revideret råstofloven.

Tirsdag d. 30. august 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Landsstyret, Olieefterforskning, Råstoffer.

Grønlands Arbejdsgiverforenings direktør udsendte en pressemeddelelse i dag med overskriften Hvem skal tage beslutningerne?

Pressemeddelelsen viser med al tydelighed, at Grønlands Arbejdsgiverforening har bestilt Transparency Greenland til at komme med en bestemt konklusion. Grønlands Arbejdsgiverforening erkender nu blankt, at målet med Transparency Greenland´s analyser er at få revideret råstofloven. Følgende fremgår således i pressemeddelelsen:

”Vi vil opfordre til, at man på baggrund af den anmeldte forespørgselsdebat og Transparency Greenlands analyser får revideret råstofloven”.

Grønlands Arbejdsgiverforening kender således konklusionen inden at den såkaldte analyse er lavet.

Dermed er GA´s kongstanke med at fastholde den forældede og væksthæmmende næringslov kommet frem i lys lue. Som bekendt er der på Landstingets efterårssamling en forespørgselsdebat om det uheldige i at næringsloven muliggør stråmandsvirksomhed i Grønland. Grønlands Arbejdsgiverforening har i de sidste par år ført en desperat kamp for at forhindre ændringer i denne forældede og uheldige lov. Grønlands Arbejdsgiverforening har i den forbindelse vedvarende forsøgt, at få til side sat råstoflovens bestemmelser om at grønlandske virksomheder skal være hjemmehørende i Grønland. Stråmandsvirksomhed er således ikke muligt i henhold til råstofloven.

Det er direkte usandt, når GA´s direktør hævder, at Råstofdirektoratet ikke har ført åbenhed i forvaltningen henover sommeren 2011. Landsstyret har således lyttet til tidligere tiders høringer og har som følge heraf har stort set alle dokumenterne været offentligt tilgængelig på Selvstyrets hjemmeside Det sidste dokument, der blev offentliggjort er oliespildsberedskabsplanen.

Landsstyret tilsluttede sig allerede i april måned de åbenhedsprincipper der er formuleret af EITI (Extractive Industries Transparancy Inititative). Disse skal sikre, at Grønland i hver henseende lever op til uafhængige gennemsigtighedskrav. Det er disse uafhængige krav Selvstyret vil følge, og ikke bestilte analyser fra en organisation med særinteresser.